Presentatie herstructurering Delinquentenzorg

IMG_7656Het bestuur van de Bond Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS) is afgelopen maandag middels een presentatie duidelijkheid verschaft over een onderzoek met betrekking tot de herstructurering van Delinquentenzorg. Ruim dertien tot vijftien jaar geleden werd er overeenstemming bereikt voor de herstructurering van het dienstonderdeel Delinquentenzorg van Justitie. Het ministerie van Justitie en Politie is menens invulling hieraan te geven en heeft een consultant in de hand genomen om in dit kader een onderzoek te doen. Bij de aanbieding van het onderzoeksrapport heeft de consultant een presentatie gehouden voor de departementsleiding en daarna voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren. Het bestuur van de BPAS was tijdens de presentatie in de gelegenheid om vragen te stellen als ook commentaar te geven. De bestuursleden hebben gevraagd de leden te informeren over de gehouden presentatie, waarna ze terug zullen koppelen met het ministerie.

error: Kopiëren mag niet!