Theo Vishnudath ziet door de bomen het bos niet meer

De reactie van de heer Vishnudath op uitspraken gedaan door de NPS-voorzitter Dr. G.Rusland tijdens het laatst gehouden Congres van de Partij is verwachtbaar. De “politicus” Vishnudath moet n.l. alles in het werk stellen om betrouwbaar over te komen bij de NDP-leiding vanwege zijn labiele wijze van politiekvoering.  Vishnudath begrijpt niet dat de rode draad van de politieke analyse die NPS-voorzitter Dr. Rusland gemaakt heeft is, dat de huidige president een “it wasn’t me” houding aanneemt. Daarmee wordt bedoeld dat steeds anderen, ministers, assembleeleden, ambtenaren, ondernemers, arbeiders en zelfs de burgers de schuld krijgen van zijn falend beleid.
De NPS staat volledig achter de feitelijke constatering dat deze regering op prudent beleid van het Nieuw Front overleeft. Het zou van wijsheid getuigen wanneer  Vishnudath   de samenleving zou willen uitleggen waarom de 18.000 woningen, de fly-overs, de bruggen over de Corantijn en de Marowijne en de flats niet gebouwd zijn. Verder, waarom de 50 ct governement take ingevoerd is door deze regering en waarom  de US$ thans voor 3.42 verkocht wordt.  Ook moet Vishnudath proberen uit te leggen waar de US dollars gebleven zijn van het verkochte goud. Waarom het cassaveproject niet draait? Waarom het ministerie van Ruimtelijke Ordening na verwisseling van 3 ministers nog steeds een puinhoop is?
Als hij de waarheid wil verkondigen moet hij ook durven aangeven dat de vorige regering bijkans SRD 72 miljoen achter liet voor de financiering van zowel de 7 en 5 procent voor de woningbouw.
Dagelijks wordt door grote delen van de bevolking aangegeven dat ze al in de eerste week van de maand skeer zijn.  Zelfs  de minister van Handel en Industrie bevestigt ten einde raad dat de prijs van goederen, ook de eerste levensbehoeften, gestegen zijn.
Denkt  het DNA-lid Vishnudath  echt dat hij met zijn mooie praatjes de gaatjes in de magen van de kinderen zal kunnen vullen? Kan hij ook uitleggen wat de ruim 30.000 stemmen van de NPS te maken hebben met de corruptie die al enige tijd welig tiert binnen de coalitie? Wij verwijzen in dit verband naar de werkelijke redenen van het vertrek van Abrahams en onderminister Gopie, de  gefingeerde levering van opvulzand van coalitiegenoot Wangsabesari aan het ministerie van Sport, de onderhandse gunningen, de uitgiften van gronden tot grootten van honderdduizenden hectare aan politieke vrienden. Waar blijven de dijken van Coronie en Commewijne? Waar zijn al de gereserveerde gelden naartoe gegaan?
Vishnudath moet de schoolkinderen uitleggen waarom de regering met hun toekomst speelt door steeds ministers te reshufflen op het zo belangrijke  ministerie van Onderwijs en waarom er leermiddelen voor miljoenen euro’s zijn aangeschaft  die uiteindelijk niet blijken te voldoen.
Laat het duidelijk zijn dat de Nationale Partij Suriname nimmer zal zwijgen wanneer wantoestanden geconstateerd worden in deze samenleving.  En zeker niet onder deze omstandigheden. Deze politieke partij, de NPS, heeft immers haar sporen verdiend op vele gebieden en zij heeft in haar rijke geschiedenis ook zwaardere politieke stormen doorstaan.
Niet ontkend kan worden dat telkens wanneer de NPS deel uitmaakte van een regering, er sprake is van een stabiele economie, ongeacht de puinhoop die de politieke partij waar Vishnudath  nu lid van  is, voor het volk achter liet. En nu de laatste vraag aan meneer Vishnudath….
Hoe komt het dat DNA vergaderingen zowel in commissieverband als ook de andere vergaderingen niet mogelijk zijn zonder dat de oppositie bijdraagt aan het verlenen van quorum?  Slaapwandelt u in zo een  ernstige mate dat u het niet door heeft dat deze bij elkaar geraapte coalitie langzaam maar zeker uit elkaar valt?
Het advies aan Vishnudath is om zich liever bezig te houden met de beantwoording van bovengestelde vragen en werken aan zijn politieke betrouwbaarheid.
NPS Onderafdeling  Ephraimzegen

error: Kopiëren mag niet!