Minister Adna liegt?

circu;laireHet gunningsschandaal op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken krijgt een staartje. Minister Ismanto Adna van Sport- en Jeugdzaken had tegenover Dagblad Suriname in een artikel expliciet de naam van Roy Partoredjo genoemd als de voorzitter van de gunningscommissie, die de werken in het project Rehabilitatie Sportvelden had toegewezen. Volgens Adna was Partoredjo, hoofd van het onderdirectoraat Sportaccommodaties en Ruimten (SAR) op het ministerie, de man die de gunningen heeft getoetst en toegewezen. Dat ook onafhankelijk en buiten de invloedssfeer van de minister. Echter ontkent Partoredjo tegenover Dagblad Suriname ten stelligste in enige commissie gezeten te hebben die de gunningen gedaan heeft in dit SRD 650.000 kostend project.
‘Met veel ongeloof heb ik uw bericht van dinsdag 6 augustus omtrent de diverse leveringen vanuit het ministerie van Sport- en Jeugdzaken gelezen. Ik ben niet betrokken geweest bij dit project. De werkgroep waarover de minister het had, is pas ingesteld op 7 maart 2013’, geeft Partoredjo aan. ‘Vraag naar het betreffende gunningsadvies en eventueel raadsvoorstel. Dan zult u zelf zien dat de naam Roy Partoredjo nergens voorkomt. Ik ben op geen enkele manier en in welke vorm dan ook betrokken geweest bij dit project.’ Partoredjo staaft zijn ontkenning met een circulaire op het ministerie, waarbij de werkgroep waarin hij zit, pas op 7 maart 2013 benoemd is, terwijl het raadsvoorstel reeds op 26 februari 2013 was goedgekeurd. Als we Partoredjo mogen geloven, dan heeft minister Adna gelogen tegenover de krant. De vraag die nu rijst, is wie dan wel in de gunningscommissie zaten en of er een gunningscommissie was.
Net als Partoredjo ontkent ook de secretaris van de minister, Tompo Kartoebi, dat Partoredjo de toewijzing heeft gedaan. Volgens Kartoebi zat Partoredjo wel in de gunningscommissie, maar zijn taak was om de minister te adviseren. ‘De commissie heeft advies uitgebracht en de minister heeft toegewezen’, legt Kartoebi uit. Dit is ook tegenstrijdig met wat de minister aan Dagblad Suriname verteld heeft. Kartoebi hiermee geconfronteerd, zei dat hij hierover geen commentaar wil geven. ‘Ik bevestig noch ontken’, zei de secretaris van de minister. Wat hij nog bijvoegde, is dat in feite de naam van de leden van de gunningscommissie niet prijsgegeven mag worden.
Op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is een schandaal ontstaan bij de gunning van een drietal werken in verband met een project dat sportvelden landelijk moet rehabiliteren. In dit project krijgen ruim 50 geselecteerde sportvelden opvulzand, een deel brush cutters en doelpalen. Bij de gunning is de levering en verwerking van het opvulzand (3450 m3) voor SRD 307.000 toegewezen aan Stichting Tro-Jour van DNA-lid Oesman Wangsabesari. Hij is partijgenoot van minister Adna. De 100 brush cutters voor een totaalbedrag van SRD 215.000 is gegund aan firma Diwo Parts. De brush cutters zijn van het merk Kaminah. De agent van dit merk in Suriname is Frans Paje, beleidsadviseur op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. De doelpalen, 16 paar, zou voor een bedrag van ruim SRD 135.000 geleverd moeten worden door Abmacon. Echter ontkennen de directeur en onderdirecteur van dit bedrijf enige deal te hebben voor de levering. ‘Ze hebben ons slechts een offerte gevraagd. Schriftelijk is er niets geregeld’, zegt de directie van Abmacon. Het totaal project kost SRD 650.000 en is goedgekeurd door vicepresident Robert Ameerali, voorzitter van de Onderraad voor Aanbesteding en Gunning (Orag). Vermeldenswaard is dat de bedrijven Stichting Tro-Jour en Diwo Parts ten tijde van de gunning niet geregistreerd stonden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), wat wettelijk verplicht is.

error: Kopiëren mag niet!