Amerikaanse ambassade en DNA praten over gender

De Nationale Assemblee hield in samenwerking met de ambassade van Amerika een briefing over het wetgevingsperspectief van het bestrijden van gendergerelateerd geweld. De presentatie werd gedaan door Jessica Mindlin, directeur van de Training and Technical Assistance for the Victims Rights Law Center (VRLC). Er werd van gedachten gewisseld tussen DNA-leden en afgevaardigden van de politieke partijen. DNA-voorzitter Jenny Simons zei dat het haar opviel dat wanneer er wordt gesproken over gender-onderwerpen er alleen vrouwen bij zijn, terwijl beide geslachten nodig zijn bij het bespreken van deze issues. ‘Het geweld tegen vrouwen begint niet bij het slaan’, zegt Simons, ‘maar bij het niet betrekken van de vrouw bij belangrijke beslissingen’.
Mindlin gaf aan in haar presentatie aan dat geweld tegen vrouwen een maatschappelijk probleem is. En dat elk individu er wat aan kan doen. Ze heeft geconstateerd dat er in Suriname organisaties zijn die deze slachtoffers van geweld beschermen. Het gaat niet alleen over fysiek of huiselijk geweld , maar ook op de werkvloer en op school.

error: Kopiëren mag niet!