Openbrief Gordon Touw Ngie Tjouw aan minister Sport- en Jeugdzaken

dbVia de media heb ik kennis genomen van zware tegenvallers voor een tweetal sporters en daarmee ook voor het Surinaams sportminnend publiek. De zwemselectie voor deelname aan de CCCAN, te Costa Rica is afgezegd omdat – naar verluidt – het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft nagelaten de toegezegde financiële steun tijdig te geven. Voorts verneem ik dat de atletiekselectie voor de marathon van Rio De Janeiro, in Brazilië niet heeft kunnen vertrekken wegens wijzigingen in het vliegschema vanwege het vertrek van President D.D. Bouterse.
Heer minister, ik wens u erop te wijzen dat deelname aan internationale sportevenementen voor sporters, sportliefhebbers en het land van bijzondere betekenis is.
Sporters, hun coaches, gezinnen, verenigingen en sponsors spannen zich in om persoonlijke en nationale doelen te realiseren. De inspanning is niet alleen fysiek, maar ook mentaal, sociaal en zeker financieel. Het is daarom ook een geweldige belevenis om de inspanning om te zetten in prestatie.
Ik wens u voorts voor te houden dat de voorbereidingen, ruim van te voren beginnen om de beste prestaties neer te zetten en een waardige ambassadeur te zijn voor ons land.
Voor Suriname zelf betekent deelname van onze sporters aan internationale sportevenementen al heel veel. Ik breng in herinnering onder andere de persoonlijkheden Anthony Nesty, Letitia Vriesde en de gebroeders Linscheer die ons land op de wereldkaart hebben geplaatst en ook de topsporters van vandaag, Chinyere Pigot en Ifrish Alberg.
Jammer genoeg zijn binnen een maand sporters van twee verschillende takken ondanks hun training, inspanningen, doelen en dromen letterlijk en figuurlijk gestrand. Ik vraag me af of het ministerie van Sport en Jeugdzaken niet daarvoor verantwoordelijk gesteld moet worden.
Uw ministerie, dient een wezenlijke bijdrage te leveren bij de voorbereiding van sporters op weg naar hun gestelde doelen, vooral als het gaat om sporters die zich inzetten om Suriname te vertegenwoordigen op internationale fora. Het is de taak van uw ministerie om o.a. de sporttalenten te ontwikkelen door ondersteuning, motivatie en waardering.
Echter constateer ik, dat deze sporters in de steek zijn gelaten door gebrek aan aandacht en inventiviteit om in te spelen op de veranderde omstandigheden in het vliegschema, waaronder het plotselinge vertrek van de president van onze republiek naar Bolivia.
Ik vraag u nog meer dan voorheen uw verantwoordelijkheid met betrekking tot de sport in het algemeen en de topsport in het bijzonder te dragen. Geef meer ondersteuning in het technische proces van talentontwikkeling. Wees betrokken in alle sportselecties waarbij sporters voor Suriname zullen strijden en ware ambassadeurs zullen zijn. Waardeer de sporters voor hun deelname en prestaties voor ons land en motiveer sporters om zich zelfverzekerd in te zetten in hun sporttalent door ondersteuning, in de ruimste zin des woords, vanuit de regering te garanderen.
Mijnheer de Minister, deze actie is niet bedoeld om uw beleid negatief te bekritiseren, integendeel ben ik bereid gezien mijn kennis en ervaring betreffende topsport, een gesprek met u te hebben teneinde een bijdrage te leveren de sport te verheffen.
In vertrouw erop dat u ook graag wilt dat het volkslied van ons geliefd land vaker ten gehore wordt gebracht tijdens wereld sportevenementen, zoals b.v. de Olympische Spelen.
Hoogachtend,
Gordon Touw Ngie Tjouw
Vz. NPS Jongerenraad
5x zwemmer van het jaar van Suriname
3x sportman van het jaar van Suriname
Surinaamse Olympiër (2004 en 2008)

error: Kopiëren mag niet!