Vasten ter versterking van de geest

De vastenmaand Ramadaan van de moslims is gisteren wereldwijd begonnen. In het islamitische jaar – dat uit kortere maanmaanden bestaat – is voor moslims gedurende deze maand de mogelijkheid om de geest steeds collectief te versterken, zodat efficiënt voldaan kan worden aan de religieuze plichten en verantwoordelijkheden. In een vroeg stadium van de vastenmaand blijkt dat het jarenlange vasten niet ertoe leidt dat zelfs zogenaamde religieuze leiders geestelijke versterking bereiken. We zeggen dat wanneer wij uit de media vernemen dat deze religieuze leiders onderscheid maken en verschillen benadrukken die er bestaan tussen stromingen in de Islam. Deze religieuze leiders blijven de haat en verdeeldheid en in het verlengde daarvan geweld propageren, in plaats van aan de buitenwereld te vertellen wat het positieve is aan het vasten. Op zo’n wijze wordt het geloof door de gelovigen zelf schade berokkend en wordt de indruk versterkt dat het geloof aspecten van intolerantie kent. Het vasten is juist bedoeld om de tolerantie in de mens te versterken. Het vasten bij de moslims draait niet om het afsmeken van gunsten, het rouwen of het boeten van begane zonden. Het gaat om het in toom houden van de begeerten, die de mens van het rechte pad afhoudt. De vraag is interessant om te stellen in welke mate bijvoorbeeld het corruptieprobleem in Suriname zou kunnen afnemen als het vasten in Suriname succes zou hebben. Bekend is dat o.a. een deel van de politici, dat zich ten wille van politiek gewin graag profileert als moslim, betrokken is in dubieuze praktijken. Ook is bekend dat deze dames en heren geen uitdrukkelijke stelling hebben genomen tegenover de corruptie in het land. Integendeel is door een leider die zich als moslim profileert, aangegeven dat het in zekere mate mogelijk moet zijn om ‘lekkers’ aan te nemen, het moet geen probleem zijn. Deze politici bedienen zich van allerlei oneigenlijke middelen om stemmen te vergaren.
Het vasten komt voor in nagenoeg alle grote religiën. Het verschil ligt hem in het oogmerk als we kijken naar de Ramadaan. In het heilige boek van de moslims wordt aangegeven dat het vasten het doel heeft om moslims succesvol te maken. Dat moet komen door de eigen wil te beheersen en alleen datgene te doen wat toegestaan is. In hetgeen toegestaan is, moet de moslim ook leren om beheerst te zijn, dus zaken met mate aan te pakken. Tijdens het vasten onthoudt de moslim zich van zonsopkomst tot zonsondergang van eten, drinken, roken en seksuele activiteiten. Ook let men op wat men hoort, wat men uitspreekt en wat men ziet; deze moeten geen onzedelijk karakter dragen. Bij zonsondergang wordt er ontvast en moet men gematigd eten en drinken en voor rokers is het wel toegestaan om te roken. Seksuele omgang is dan ook toegestaan.
In de vastenmaand wordt er veel collectief ontvast en gebeden in de moskee. Intern wordt gewaarschuwd dat van het ontvasten geen eetpartijen worden gemaakt, omdat dat niet de bedoeling is van het vasten. Het een maand lang bij elkaar komen versterkt in de vastenmaand ook de band tussen de geloofsgenoten. Om de gemeenschap te betrekken in de religie zouden moskeeën kunnen bekend maken dat iedereen die samen met de moslims vast, de mogelijkheid heeft om met de moslims in de moskee te ontvasten en daarna samen te bidden en naar de avondpreek te luisteren.
Moslims zitten heden ten dage met grote uitdagingen, waaraan tijdens de Ramadaan kan worden gewerkt. Een daarvan is het gestegen alcoholgebruik onder Surinaamse jongeren in het algemeen en wellicht ook onder moslimjongeren. Voorgangers die preken, hebben een moeilijke tijd om strenge boodschappen af te geven, omdat men anders bang is voor een afname van het moskeebezoek. Het misbruik van alcohol kent vele negatieve uitwerkingen op het sociale leven van de mens. Tijdens de Ramadaan kunnen jongeren beïnvloed worden om het misbruik van alcohol af te leren. Een ander punt waarmee de Islam worstelt, is het opkomende modernisme. Hoe kunnen jongeren begeleid worden dat ze bijvoorbeeld vrij ICT en de massamedia gebruiken en toch niet afdwalen van het rechte pad? Dat is een grote uitdaging die via de maand Ramadaan kan worden aangepakt als de jongeren gaan vasten tenminste.
Het zich onthouden van wat toegestaan is 30 dagen lang is een zware opgave. Het vasten is zwaarder in Europese nachten waar de nachten zeker 3 uren later vallen. De Ramadaan kan niet alleen aangegrepen worden ter versterking van het innerlijke, maar ook ter versterking van het geloof op zich. Gehoopt wordt dat de vastenden ervan doordrongen zijn dat de Ramadaan niet draait om een boetedoening. Men zal aan het einde de op orde gebrachte levensstijl moeten aanhouden. Wij wensen de moslims een gezegende maand Ramadaan toe.

error: Kopiëren mag niet!