Korpschef presenteert reorganisatieplan KPS aan onderofficieren

KorpschefDe politiechef, hoofdcommissaris Humphrey Tjin Liep Shie, heeft gisteren een groep politieonderofficieren geïnformeerd over de reorganisatie van het KPS en de ontwikkeling van de zware criminaliteit in Suriname. Met behulp van een PowerPoint-presentatie heeft de korpschef aangegeven hoe de organisatie na de reorganisatie eruit zal moeten zien. Hij werd daarbij geassisteerd door “change manager” Dongor, die nader uitleg gaf over de reorganisatie. De korpschef heeft ook ruime aandacht besteed aan de ontwikkeling van de zware criminaliteit zoals berovingen en overvallen. Daarbij is cijfermatig aangegeven dat deze vormen van criminaliteit in de maand mei op hetzelfde niveau waren als januari, maar dat er een stijging vastgesteld is in de maand juni. Dat heeft ertoe geleid dat vanuit de korpsleiding  actie is ondernomen om het tij te keren. Eén van de maatregelen is het verhogen van de surveillance met zowel opvallende als niet onopvallende voertuigen om preventief en repressief effectiever te zijn. De korpschef drukte de onderofficieren op het hart om erop toe te zien dat de manschappen aan wie zij leiding geven, optimaal en effectief ingezet worden. De onderofficieren kregen ook de gelegenheid om met voorstellen te komen ter verbetering van onder andere de dienstverlening en veiligheid in het land.

error: Kopiëren mag niet!