Milieu-inspecteurs blijven in actie

De milieu-inspecteurs zijn nog steeds in actie. Het actiemodel is ongewijzigd. De milieu- inspecteurs komen aan het werk en vertrekken na 11:00 uur. Uit hoofde van de verantwoordelijkheid die de bond heeft, hebben de afdelingen van Zanderij, de rivierhaven en de denguebespuiting nog steeds dispensatie. ‘Alleen worden de bespuitingen tot 11:00 uur uitgevoerd’, zegt bondsvoorzitter David Bakker.
De voorzitter geeft aan dat de bond inmiddels een brief heeft gestuurd naar de directie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Daarin is een aantal punten verwerkt. Volgens Bakker is aan de directie meegegeven dat deze punten binnen twee weken uitgevoerd moeten worden. Indien dit nagelaten wordt, zal de bond in overweging nemen om de acties te verscherpen, met de mogelijkheid dat alle dispensaties worden ingetrokken.

error: Kopiëren mag niet!