Korpschef presenteert reorganisatieplan KPS aan onderofficieren

(foto: KPS)
(foto: KPS)
De politiechef hoofdcommissaris Humphrey Tjin Liep Shie heeft vandaag een groep politie onderofficieren geïnformeerd over de reorganisatie van het KPS en de ontwikkeling van de zware criminaliteit in Suriname. Met behulp van een powerpoint-presentatie heeft de korpschef aangegeven hoe de organisatie na de reorganisatie eruit zal moeten zien. Hij werd daarbij geassisteerd door de “change manager” de heer Dongor, die nader uitleg gaf over de reorganisatie. De korpschef heeft ook ruime aandacht besteed aan de ontwikkeling van de zware criminaliteit zoals berovingen en overvallen. Daarbij is cijfermatig aangegeven dat deze vormen van criminaliteit in de maand mei op het zelfde niveau waren als januari maar dat er een stijging vast gesteld is geworden in de maand juni. Dat heeft ertoe geleid dat vanuit de korpsleiding actie is ondernomen om het tij te keren. Eén van de maatregelen is het verhogen van de surveillance met zowel opvallende als met onopvallende voertuigen om zowel preventief als repressief effectiever te zijn. De korpschef drukte de onder officieren op het hart om erop toe te zien dat de manschappen aan wie zij leiding geven optimaal en effectief ingezet worden. De onder officieren kregen ook de gelegenheid om met voorstellen te komen ter verbetering van onder andere de dienstverlening en veiligheid in het land.

error: Kopiëren mag niet!