Edward Snowden, een Amerikaanse Staatsburger

De afgelopen maanden heeft Edward Snowden de lezerswereld bezig gehouden. Het lijkt mij goed heel kort aan te geven wie Edward Snowden is. In de eerste plaats staat duidelijk vast dat hij Staatsburger is van de United State of America. Tot voor kort was de naam Edward Snowden voor menig Surinamer, waaronder mijn persoon, totaal onbekend. Uit de verzamelde informatie blijkt dat Snowden als veiligheidsman ingedeeld was bij een zeer vitaal en confidence unit van de veiligheidsdienst van de USA, namelijk de NSA. Hij heeft laatstelijk geheime informatie van deze dienst via het internet gepubliceerd. Populair heet dat uitlekken van geheime informatie van zijn land. Hij vlucht naar China-Hong Kong, na voor de Amerikanen de snode plannen gepleegd te hebben. Pogingen van de USA om hem uitgeleverd te krijgen van Hong-Kong met wie de USA een uitleveringsverdrag heeft, leden schipbreuk. Edward Snowden verliet zonder een geldig paspoort Hong-Kong en kwam aan in Rusland, waar hij vermoedelijk tot nog toe vertoeft. De USA hebben uit voorzorgsmaatregelen de geldigheid van zijn paspoort ingetrokken, waardoor hij juridisch bezien geen rechtsgeldig paspoort meer heeft. In feite zou hij dan niet vanuit China/Hong-Kong kunnen afreizen naar een ander land, althans daar ga ik van uit. De vraag die dan onbeantwoord blijft is: op welke andere legale manier heeft Snowden Hong-Kong kunnen verlaten. Ik vermoed dat er meer achter Snowden en zijn snode daden verscholen gaat. Ik kom hierop later terug. In elk geval heeft meneer Snowden Hong-Kong kunnen verlaten
Wat is de tenlastelegging van de USA aan haar staatsburger Edward Snowden?
De heer Edward Snowden wordt er van verdacht de staatsveiligheid in gevaar te hebben gebracht en het ontvreemden of stelen van staatseigendommen. In de USA worden verdachten voor deze feiten bij voldoende bewijs, gevonnist voor elk van de gronden voor 10 jaar. Ik weet ook dat personen die betrapt worden op deze daden in andere landen, de doodstraf te wachten staat. Maar laten wij het houden op dit specifieke Amerikaanse geval.
Waarom Edward Snowden naar Rusland?
Het lijkt  op een networking appointment  dat de heer Snowden naar het land van president Putin, Rusland, gaat. Laat mij voor de juistheid stellen dat Rusland geen socialistisch land is en de democratie is een verre van correcte beleving. Een in ongenade gevallen en gezochte Amerikaanse staatsburger gaat naar het land waarmee zijn land decennialang , eerst in Sovjet-Unie verband en later als Rusland , in een koude oorlogssfeer geleefd heeft en misschien, zij het wat minder, nog steeds leeft. De USA heeft voor zover ik het weet geen uitleveringsverdrag met Rusland. Maar het spel lijkt op hoger niveau gespeeld te worden. Want wie gelooft het dat de president van Rusland, de heer Putin, niet geïnformeerd is over de komst van de in staat van beschuldiging gestelde Snowden in zijn land. Het heette dat Snowden op de luchthaven, dus internationaal grondgebied, vertoeft en dus niet op het grondgebied van Rusland. Hij heeft derhalve ook geen asiel aangevraagd. Dus zegt Rusland dat het niets van doen heeft met de zaak Snowden. In de pers is verschenen dat Snowden via Cuba naar Ecuador zou doorreizen en daar asiel aanvragen. Overigens heeft Ecuador in zijn ambassade de Zwitser Assange nog zitten. U kent het wereldkundig maken van geheime informatie door Assange van Wikileads. In elk geval is Snowden niet aangekomen in Cuba en vertoeft dus zoals eerder gesteld vermoedelijk nog op de luchthaven in Rusland.
Wat is het belang waarom bepaalde landen zich bemoeien met deze interne USA aangelegenheid?
Ik zei al dat ik sterk het vermoeden heb dat er meer verscholen gaat achter de kwestie Edward Snowden. Het gaan van Edward Snowden van Hong-Kong naar Rusland zal absoluut besproken zijn met de hoogste autoriteit op het vaste land van China. Het traject  welke de heer Snowden zal moeten afleggen om uiteindelijk ergens te belanden zal ook bij deze uitgezet zijn. Alle landen die thans zich aandienen om asiel te verlenen aan de heer Snowden zijn betrokken in het scenario dat door grotere machten bedacht is. Kennelijk hebben deze landen meer baat bij de onveilige USA. De daad van Snowden komt dus goed uit voor deze wens van de bedoelde landen. Ik zou in deze analyse diverse hypothetische vragen kunnen opwerpen om te trachten te achterhalen wat er precies aan de hand kan zijn. Ik doe dat niet omdat ik absoluut niet beschik over de informatiebronnen om meer feiten te kunnen verzamelen over de heer Snowden als persoon, maar ook over zijn netwerken. Ik ben altijd in mijn benadering van maatschappelijke vraagstukken erg voorzichtig om suggestief te zijn. Ik wil niet de positie innemen van partijdigheid in een aangelegenheid die feitelijk bekeken mij niet aangaat. De reden waarom ik wel over dit onderwerp iets wil zeggen, heeft te maken met de link die de kwestie Snowden met ons continent dreigt te krijgen.
Waarom willen bepaalde landen asiel geven aan Edward Snowden?
Ik vind dat de kwestie Snowden een interne USA aangelegenheid is. Ik ben niet naïef om niet te begrijpen dat binnen de internationale politiek-economische verhouding met name gericht op de geopolitieke strategie er geen inspanningen worden gepleegd om landen of regeringen als partners of vrienden te maken in de diverse geografische delen van de wereld. Ik begrijp ook dat men in die poging om vrienden te maken als hierboven bedoeld, zal trachten de andere mogendheid te destabiliseren en terug te dringen tot de positie van vijand. Ik zei dat ik mij niet ga wagen aan suggestieve uitspraken, maar ik ben ervan overtuigd dat de landen die zich opwerpen als asielverleners aan de heer Edward Snowden zich verbinden aan een stukje belang. In de bekende feiten met betrekking tot de relatie tussen Bolivia, Ecuador en Venezuela enerzijds en anderzijds de USA, is bekend dat er stelling wordt genomen door die groep landen tegen wat zij noemen het Amerikaanse imperialisme. Ik zal geen oordeel vellen of het in deze gaat om retoriek, populisme of het daadwerkelijk gaat om wat ik ook nastreef of ondersteun, namelijk de opheffing van onderdrukking en uitbuiting van de ontwikkelingslanden door de ontwikkelde landen in neo-imperialistische sfeer. Het blijft een open vraag waarom Bolivia, Ecaudor en Venezuela deel wil zijn van de interne aangelegenheid van de USA. Je kan de volgende vraag stellen: wat zouden de presidenten Evo Morales, Rafael Correaia en Nicolas Madura doen als mensen uit hun geheime diensten zaken uitlekken naar de gemeenschap? Ik ken het antwoord niet. Maar welk nationaal belang dienen deze presidenten met het willen verlenen van asiel aan de Amerikaanse staatsburger Edward Snowden? Ik heb een vermoeden. Wat ik wel  met alle zekerheid kan stellen, is dat als de vraag ‘wel of geen asiel aan Snowden’ bij referendum wordt voorgehouden aan de respectievelijk bevolking, deze met nee beantwoord zal worden.
Wat kunnen de consequenties zijn indien Snowden naar Bolivia, Ecuador en Venezuela gaat en asiel krijgt?
In de eerste plaats stel ik dat het een erg domme daad van deze landen zal zijn om zich letterlijk en figuurlijk in de Snowden affaire te storten. (Gelukkig heeft Suriname zich niet uitgesproken voor asiel verlenen aan Snowden). De relatie met USA wordt een gespannen situatie. Het zal niemand moeten verwonderen als Snowden volgens, wat ik noem, het Amerikaanse gangsterisme wordt gehaald als een van deze drie landen hem asiel verleent. Dit is geen schrikbeeld wat ik voorschotel, maar een harde mogelijkheid. Dit hangt af van het gewicht dat de Amerikanen verbinden aan de persoon Edward Snowden op het gebied van hun veiligheidsbeleid, intern als extern. Alleen de Amerikanen weten op dit moment welk gewicht Edward Snowden heeft, uitgaande van de informatie die hij ter beschikking heeft. Uiteraard zullen reeds veiligheidskleppen zijn ingebouwd in het veiligheidssysteem van de SNA unit na het uitlekken van informatie door meneer Snowden. De economische relaties (investeringen) kunnen gaan teruglopen. Sociale onrust kunnen in die landen aangewakkerd worden of toenemen, met als mogelijk gevolg een ongunstige investeringsklimaat, hetgeen weer tot gevolg kan hebben een neerwaartse spiraal van de economische bedrijvigheid, dus negatieve gevolgen voor de nationale economie.
Unasur
In Unasur verband bestaan er al verschillen over het verlenen van asiel aan de voor de Amerikanen ‘landverrader’ Edward Snowden. Enkele landen willen in deze aangelegenheid het neutraliteitsbeginsel toepassen. Dat is mijns inziens zeer prudent. De landen die asiel willen verlenen en dus deel worden van het interne USA vraagstuk, zijn niet alleen dom en naïef maar gooien het ‘de-imperialistisch’ proces nodeloos  in de war. Of moet ik toch ‘suggestief’ stellen dat men slachtoffer wordt van een opgezet scenario, welke als bedoeling heeft de USA in hun achtertuin te destabiliseren? Hoe het ook zij, ik zou mij niet inlaten met deze USA aangelegenheid.
Bert Eersteling

error: Kopiëren mag niet!