Mastertraining in Taal en Rekenen leerjaar 4

In het schooljaar 2013-2014 wordt het nieuw curriculum voor het 4de leerjaar, de huidige 2de klas van het basisonderwijs, geïmplementeerd. Om de implementatie succesvol uit te voeren, worden in de periode 24 juni–5 juli 2013, mastertrainers getraind in de nieuwe methoden voor Taal en Rekenen. Deze mastertrainers zullen de training van alle leerkrachten van het 4de leerjaar en diverse andere functionarissen verzorgen. Het eerste gedeelte van een serie mastertrainingen in verband met de nieuwe methoden voor leerjaar 4 bestaat uit het trainen van ongeveer 60 mastertrainers voor Taal en Rekenen. In oktober 2013 volgen de mastertrainingen voor de overige 3 leergebieden.
De leergebieden in het 4de leerjaar zijn Taal, Lezen en Schrijven, Rekenen, Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, Kunst en Cultuur Educatie en Bewegingsonderwijs. De leerlingen wordt met de nieuwe methoden vooral geleerd om zelfstandig en proactief deel te nemen aan het onderwijsproces.
In een conferentie met stakeholders in augustus 2012 is om uiteenlopende redenen ervoor gekozen om voor de leergebieden Taal en Rekenen/Wiskunde op zoek te gaan naar al ontwikkelde methoden, die in de praktijk zijn beproefd in plaats van het weer zelf een methode te (gaan) ontwikkelen, zoals dat voor leerjaar 3 het geval is geweest.
De eerste reden heeft te maken met de continuïteit waarnaar het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling streeft. Op de implementatie van de nieuwe methoden voor leerjaar 3 in januari 2013 moet de implementatie van nieuw daarop aansluitend les- en instructiemateriaal voor leerjaar 4 aan het begin van het nieuwe schooljaar 2013-2014 volgen. Zo kan een goede aansluiting van de vernieuwing op de scholen worden gegarandeerd. Een tweede reden is het feit dat het ontwikkelen en in de praktijk uitproberen van een goede methode in het algemeen een proces is van enkele jaren. De centrale rol van beide leergebieden binnen het onderwijsleer- en vormingsproces en de diversiteit van hun domeinen zijn ook reden voor de keuze voor het niet zelf gaan ontwikkelen.
Voor Taal is gekozen voor de methode Taal actief en voor Rekenen voor de methode Wereld in getallen, beide van uitgeverij Malmberg in Nederland. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft de licentie van beide methoden gekocht onder voorwaarde deze op basis van enkele criteria aan te passen aan onder andere de eigen belevingswereld van onze leerlingen. Na aanpassing krijgen beide methoden dezelfde namen als de methode Taal met Plezier en Plezier in Rekenen die in leerjaar 3 worden gebruikt.
Inmiddels hebben de aanpassingsgroepen voor zowel Taal als Rekenen de methoden met succes aangepast.
De mastertrainers worden door professionele trainers van uitgeverij Malmberg getraind en ontvangen na een succesvolle afronding een certificaat. Deze mastertrainers starten vanaf 15 juli 2013 met het trainen van de leerkrachten van leerjaar 4 in Taal en Rekenen.
 

error: Kopiëren mag niet!