CBvS start Suriname Financiële Campus en Module Financiële Dienstverlening

Vandaag zal Governor Gillmore Hoefdraad in de banketzaal van Hotel Torarica het formele startsein geven van de Module Financiële Dienstverlening, een training ontwikkeld in samenwerking met Welten International BV en medewerkers uit de financiële sector voor personen werkzaam bij financiële instellingen. De kick-off zal geschieden in aanwezigheid van de financiële top van Suriname, directie en trainers van Welten en een ieder die een actieve bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de module. Het doel van dit trainingsproject is het bieden van een sectorbrede basis van kennis en vaardigheden. In de module wordt onder andere ingegaan op het aangaan van een financiële relatie met een klant. Aan de orde komt ook het informeren en verlenen van service met betrekking tot financiële diensten, en hoe de klant van advies te dienen.
De module heeft een doorlooptijd van tien weken. De Module Financiële Dienstverlening is onderdeel van de Suriname Financiële Campus (SFC), een initiatief van de Centrale Bank dat als doel heeft het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s gebaseerd op Surinaamse wet- en regelgeving en gebruik makend van de meest moderne leermethoden en technieken. SFC is een deelproject van het nationaal programma voor financiële educatie, dat al geruime tijd in uitvoering is bij de Centrale Bank van Suriname en meerdere doelgroepen heeft, zoals de jeugd en jongeren, kleine- en middelgrote ondernemers en delen van de publieke sector. In het kader van de financiële educatie heeft de Centrale Bank eerder het boek ‘Ons Geld’ uitgegeven, deelgenomen aan het Kinderboekenfestival en de documentaire ‘Vertrouwen Centraal’ uitgebracht. Maar ook de vele seminars en workshops van de afgelopen jaren hadden tot doel de institutionele versterking van de financiële sector en het vergroten van het financieel bewustzijn van de burger.
Internationaal wordt steeds meer de nadruk gelegd op financiële educatie. De recente financiële crisis heeft namelijk aangetoond dat wet en regelgeving en toezicht op het naleven ervan alleen niet meer voldoende zijn. Alle burgers moeten financieel bewust gemaakt worden om zodoende zelf een bijdrage te kunnen leveren aan hun financieel welzijn. In zijn openingstoespraak zal de governor nader ingaan op het belang van financiële educatie en de unieke wijze waarop in Suriname daar inhoud aan wordt gegeven.
 
 

error: Kopiëren mag niet!