Goudprijs onder US$ 1300

De goudprijs op de internationale markt is in het weekend gedaald tot onder de US$ 1300 per troy ounce. Een absoluut dieptepunt in vergelijking met vorig jaar. Toen bedroeg de prijs zo’n US$ 1606. Afgelopen zaterdag dook hij onder de US$ 1300 en belandde op US$ 1277. Zondag steeg hij naar US$ 1298. ‘Situaties in de historie van Suriname die een ieder zich nog heel goed kan herinneren, waarbij de economie van Suriname behoorlijk in de put was geraakt. Deze was zo ernstig aan toe dat de Staat zelfs de deviezen- en goudreserves niet rustig kon laten. Deze werden allemaal gebruikt om de financiële gaten zo goed en slecht als het kon, te dichten. Vooral de burgers hadden het zwaar te verduren gedurende deze periode. Ze voelden het vooral in hun portemonnee, echter er waren velen die het tot binnen in hun maag voelden.’ Hiermee doelt het DA 91-assembleelid Winston Jessurun op de dalende prijs van goud op de wereldmarkt.
Indien de dalende trend zich zal blijven voortzetten, vreest de politicus het ergste. ‘Dan kan in termen van een ramp gesproken worden.’ Vooral gelet op het feit dat de huidige regering tal van projecten op het oog heeft met in het vizier een bruisende goudindustrie. ‘Want dan krijgen we een situatie in het land die we twee keren hebben gehad. Ik wildit niet graag meemaken.’
Onlangs zijn twee gouddeals (Iamgold en Newmont) goedgekeurd in het hoogste college van Staat. De dalende goudprijs kanook enorme consequenties hebben hiervoor. Jessurun vindt het nog steeds een kwalijke zaak dater geen haalbaarheidsstudies over de gouddeals zijn gepresenteerd in het parlement, ondanks herhaaldelijkeverzoeken van politici. Hij legt er vooral de nadruk op dat er een begroting wordt geraamd, waarbij de inkomsten en uitgaven aangegeven staan. Indien de inkomsten ernstig onder druk komen te staan, vooral gelet op de goudeconomie waar Suriname voor het overgrote deel op teert, wordt het begrotingstekort steeds groter. Dit zal een enorme deuk met zich meebrengen voor de nog te financieren projecten die aan de lopende band zijn.
Dat de goudreserves van de Centrale Bank van Suriname ook is verminderd, zal volgens de politicus niet zo zeer van invloed zijn. De goudreserves maken maar 10% deel uit van de monetaire reserves. De daling van de goudprijs zal niet dusdanig invloed hierop hebben. Veel directer zullen de gevolgen zijn voor de Staat om te voldoen aan de verschillende verplichtingen. Bij de begrotingsbehandelingen had het assembleelid reeds aangegeven in het parlement welke de gevolgen zullen zijn indien de prijs van goud, de grootste kurk van de Surinaamse economie, zal kelderen.
AshaGajadien-Bhagwat
 

error: Kopiëren mag niet!