Meeste overwerkvergoeding betaald aan ministerie Justitie en Politie

De meeste overwerkvergoeding betaald over het jaar 2012 is gegaan naar het ministerie van Justitie en Politie (Juspol). Van de in totaal SRD 83 miljoen aan overwerkvergoeding is ruim SRD 57 miljoen gegaan naar Juspol; dat komt neer op 68,8%. Het meeste overwerk wordt gedaan door leden van het Korps Politie Suriname (KPS). Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling volgt met 19.7% oftewel SRD 16,5 miljoen. Binnenlandse Zaken staat derde met 3% oftewel SRD 2,5 miljoen. Deze cijfers staan in het jaarverslag van de Rekenkamer. De ministeries die de minste overwerkvergoeding hebben uitbetaald voor arbeid die is verricht nadat de  normale  arbeidsduur  is  verstreken, zijn Defensie (0,02%), Handel  en  Industrie (0,09%)  en  Arbeid,  Technologische Ontwikkeling en  Milieu (0,12%).
Op grond van het staatsbesluit van 31 mei 1976, houdende richtlijnen met betrekking tot toekenning van de vergoedingen voor overwerk, mag men alleen afwijken van de norm van 30 uren per maand aan  overuren,  indien er uitdrukkelijk  toestemming van de minister is verkregen. Uit de verkregen gegevens van het Cebuma kan geconcludeerd  worden  dat  de  Staat  Suriname  in  het lopend dienstjaar 2012 een bedrag van SRD 83.435.445,03 aan overwerkvergoeding uitbetaald heeft.

error: Kopiëren mag niet!