DNA-leden schrijven president brief over criminaliteitsbestrijding

Nieuw-FrontDNA-leden van onder andere het Nieuw Front en de BEP en DOE hebben een brief gericht aan de president over de bestrijding van de criminaliteit. U leest hieronder de brief in extenso.
Overwegende,
-dat U het volk hebt beloofd in uw jaarrede (uitgesproken op 27 september 2012), dat nu de goede tijden voor het gehele volk, moeten en zullen aanbreken;
-dat het bekend is dat het volk nog steeds ernstig gebukt gaat onder de zeer slechte heersende leef- en woonomstandigheden en dat de goede tijden voor het volk, duidelijk niet zichtbaar en voelbaar zijn ;
-dat U het volk hebt beloofd dat zij op het balkon c.q. in hun huis zal kunnen vertoeven zonder dievenijzer bedoelende, dat de criminaliteit beleidsmatig hard aangepakt zou worden;
-dat ook hiervan niets is gebleken en de samenleving ernstig gebukt gaat onder de heersende misdaad in ernstige vorm;
– dat seniore burgers, arbeiders, handelaren, politiemannen, DNA-leden, winkeliers, en anderen, in hun huizen, in hun winkels, op straat, in hun bedrijven, in hun auto’s worden geconfronteerd met gewapende roofovervallen, waarbij zij op zeer brute wijze worden mishandeld en/of zelfs doodgeschoten en daarbij beroofd worden van hun waardigheid, eerbaarheid, geld en goederen;
-dat het volk gruwelijke en meervoudige overvallen, roof en moorden moet blijven aanschouwen;
– dat het Openbaar Ministerie onlangs heeft geconstateerd dat er een toename is van geweld onder de jeugd;
-dat volgens de Korpschef grootscheepse acties, in een bepaald deel van Suriname, ondernomen zullen worden om gewapende overvallen tegen te gaan, omdat dat deel van ons land in een geweldspiraal terecht is gekomen en aldaar een sfeer van illegaliteit en onveiligheid heerst;
-dat de Korpschef meedeelt, dat het Politiekorps een nieuwe politiecommissaris krijgt, die speciaal zal worden belast met de bestrijding van zware criminaliteit, eveneens dat het politiekorps zou worden gereorganiseerd om het effectiever te laten functioneren;
-dat U al in februari 2013 meedeelde militairen in te zetten voor de bescherming van de veiligheid in het land; we zitten nu in juni, 4 maanden verder en bijna niemand is meer veilig in het land;
-dat de boven aangehaalde beloften en acties, aangeven hoe ernstig de misdaad toeslaat in het land en hoe slecht het gesteld is met de bescherming veiligheid van de van het volk;
Leggen de volgende vragen aan U voor ter beantwoording:
1. Kunt u aangeven hoe Uw criminaliteitsbestrijdings- cq veiligheidsplan voor het volk er uitziet, waardoor de door U beloofde goede tijden nu zullen moeten aanbreken.
2. Kunt U aangeven hoe U het volk zal beschermen, nu, de boven aangehaalde beloftes uwerzijds niet afdoende hebben gewerkt; en of het volk nog mag rekenen op de, eveneens de door U beloofde, dievenijzer-vrije leefomstandigheden, gedurende Uw zittingsperiode.
3. Kunt U aangeven, hoe U het volk zult mobiliseren, om zich zelf te kunnen beschermen.
4. Kunt u aangeven welke hulp en begeleiding de Regering zal geven aan de slachtoffers van ernstige criminaliteit, die getraumatiseerd zijn.

error: Kopiëren mag niet!