SAO zet concrete stappen Zuid-Zuid samenwerking Suriname en Columbia

SAO zet concrete stappen Zuid-Zuid samenwerking Suriname en ColumbiaDe Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft onlangs onder leiding van haar zittingsbestuur in de periode van 03 juni 2013 tot 08 juni 2013 een werkbezoek gebracht aan SENA (National Learning Service) in Colombia. De delegatie bestond uit de voorzitter van de Raad van SAO, Steven Relyveld, de waarnemend directeur SAO, dhr. Radjesh Hemradj, de onderdirecteur administratieve diensten SAO, mw. Joyce Lapar, het hoofd Onderzoek & Management Ondersteuning, mw. Shaya Rodjan, en één van de supervisors van het Vak Opleidingscentrum 3 (VOC3), Stuart Kartowinangoen.
Op agenda stond onder andere een gesprek met de directeur van Buitenlandse Zaken in Columbia, María Andrea Albán Durán, die aangegeven heeft blij te zijn met de concrete stappen die gezet zijn binnen de Zuid-Zuid samenwerking tussen Suriname en Columbia, in het bijzonder tussen SENA en SAO. De directeur spreekt de hoop uit dat de samenwerking tussen Columbia en Suriname naar een hoger niveau wordt opgetrokken. Ook heeft zij de toezegging gedaan Suriname te ondersteunen in een agrarisch project (bloemenproject), onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname.
Dhr. Relyveld en dhr. Hemradj bezochten verder het ministerie van Arbeid in Columbia, waar gesproken is met de viceminister, Diana Isabel Cárdenas Gamboa. Zij gaf aan blij te zijn met de samenwerking tussen het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) van Suriname, in het bijzonder de SAO als werkarm, en het ministerie van Arbeid in Columbia. Het ministerie van Arbeid in Columbia biedt voldoende mogelijkheden om projecten met Suriname uit te voeren. Het bezoek van de Surinaamse delegatie aan Columbia heeft mogen resulteren in de volgende concrete stappen:
• Het verzorgen van een ‘train de trainers’ cursus aan 2 tot 4 instructeurs van de SAO gedurende 2 -3 weken.
• Een tegenbezoek vanuit SENA Columbia aan SAO in de periode van 26 – 30 augustus 2013, inhoudende een workshop ten behoeve van de mijnbouwsector in Suriname en een evaluatie over de verzorgde train de trainers cursus.
• Het organiseren van een bijeenkomst met de mijnbouwbedrijven middels een videoconferentie om zo te komen tot een raad.

error: Kopiëren mag niet!