Vijfde klassers maken verkeersexamen woensdag

Tweehonderdvijftig scholen verdeeld over Paramaribo en overige districten zullen deelnemen aan het Jeugdverkeersexamen. Leerlingen van de vijfde klas van de glo-scholen zullen op woensdag 12 juni 2013 simultaan van 08.30 uur tot en met 09.30 deelnemen aan het theoretisch gedeelte. Het praktisch gedeelte vangt aan op maandag 17 juni 2013. Op de weggebruikers wordt een dringend beroep gedaan hiermede rekening te houden.
 

error: Kopiëren mag niet!