Consumentenbond ondersteunt verscherpte SGS havencontrole

De Consumentenbond geeft haar volledige ondersteuning aan de maatregelen die de overheid genomen heeft in het kader van de ordening bij de haven en in het douaneapparaat. We zijn blij dat de overheid eindelijk het mes erin zet, zegt Rudie Balker, voorzitter van de Consumentenbond Suriname. Balker zegt dat het niet gaat om de douaniers, maar om het systeem dat ruimte biedt aan groepen van personen om oneigenlijke praktijken uit te voeren bij de controle van binnengekomen goederen op de haven. Balker heeft geen goed woord over voor de malafide handelaren, die naar zijn zeggen het hardst schreeuwen tegen de ordeningsmaatregelen. Balker zegt dat  de bonafide handel geen moeite heeft met het overleggen van het document van origine, waarop de feitelijke waarde van  in het buitenland gekochte goederen vermeld staat.
Het samenspel van malafide handelaren en personen op de haven heeft in de afgelopen jaren als resultaat gehad dat niet de juiste waarden van de geïmporteerde goederen werden doorgegeven. Dit fraudesysteem had als gevolg dat deze handelaren minder betaalden aan belastingen op goederen, waardoor de staat inkomsten derfde. Het opgeven van oneigenlijke waarden had anderzijds tot gevolg dat de goederen tegen een hogere prijs werden verkocht aan de consument. Balker zegt dat de Consumentenbond ook door de autoriteiten geïnformeerd is over de werking van het nieuwe internationale SGS shipment controlesysteem. Dit controlesysteem maakt het mogelijk dat Surinaamse autoriteiten de inspectie van de ingekochte goederen al op de havens in het buitenland kan uitvoeren. Daar staat de Consumentenbond volledig achter.
Balker zegt dat vooral de autohandel profiteerde van het oud systeem en zich  daarom het meest verzet tegen de hervorming. Balker zegt dat de Consumentenbond  zowel in Suriname als in het buitenland onderzoek gedaan heeft naar de wijze waarop goederen worden ingekocht en aangeleverd in ons land. De bond weet welke foefjes worden toegepast door de malafide autohandelaren om zoveel mogelijk munt te slaan uit de importen. Balker: ‘Wagens worden hier voor bijna driemaal de prijs verkocht. Sommige wagens kunnen best SRD 2000 tot SRD 3000 goedkoper worden geprijsd.
De malafide praktijken leiden ertoe dat auto’s veel duurder worden verkocht.’ De Consumentenbond ligt niet wakker van de dreigementen van met name autohandelaren dat deze ordeningsmaatregelen een druk teweeg zullen brengen op de prijzen van auto’s. Het effect van hogere prijzen voor auto’s en ongunstige aflossingsvoorwaarden zou de consument onnodig duperen. De handel had moeite mee dat zij niet optimaal betrokken is geweest in dit ordeningsproces en daardoor niet in staat was de gevraagde documenten tijdig te overleggen. Dit had als gevolg dat ingevoerde wagens wekenlang op de haven lagen, waardoor de boete voor opslag bleef stijgen voor de handelaren. Balker zegt dat de Consumentenbond  samen met de andere belanghebbende actoren in dit proces erop zal toezien dat de hervorming wordt doorgevoerd.

error: Kopiëren mag niet!