Conceptwet verlaging vermakelijkheidsbelasting van 25% naar 5%

Vertegenwoordigers van sportbonden en sportorganisaties zijn met het directoraat Sportzaken bijeengekomen om te discussiëren over en bijdrages te leveren aan de nieuwe Wet Vermakelijkheidsbelasting. Het is bekend dat het percentage van 25%, dat momenteel aan sportorganisaties gevraagd wordt bij het organiseren van sportactiviteiten, een zware opgave is voor de organisaties. In het verleden is breed aandacht gevraagd voor dit aspect en de overheid heeft oor hiervoor gehad. In de nieuwe conceptwet is – naast andere aspecten – een percentage van 5% voorgesteld, welke over het algemeen wel geaccepteerd wordt door de organisaties. Overigens vallen de onderdelen cultuur, edukatief, religieus en sociaal ook onder de 5%.
In de discussies die gehouden zijn, hebben de aanwezige organisaties voorstellen aangedragen voor het verbeteren van de procedures voor het afdragen van de vermakelijkheidsbelasting. In de conceptwet is ook opgenomen de mogelijkheid van elektronische toegangskaarten en binnen dit systeem achteraf  betaling van de belasting. De organisaties hebben ook zorgpunten aangedragen, die gehanteerd worden in het huidige systeem van belastingafdracht. Het directoraat Sportzaken zal alle aangedragen bijdrages van de sportbonden verwerken in een nota en die ter hand stellen van het ministerie van Financiën om die te verwerken in de nieuwe Wet Vermakelijkheidsbelasting .

error: Kopiëren mag niet!