Bond en directie SAB voor Bemiddelingsraad

De bond en directie van de Suriname Alcohol and Beverages (SAB) verschijnen vanmorgen om acht uur voor de Bemiddelingsraad (BR). Woordvoerder Freddy Brug van de Bond Personeel SAB (BPSAB) zegt dat de vakbond geen incorrecte houding verweten kan worden in dit geschil. Integendeel, een interpretatieverschil over de uitvoering van de nieuwe cao heeft spanningen gebracht tussen de directie en de vakorganisatie. De bond heeft de directie schriftelijk gevraagd om een onderhoud om duidelijkheid te krijgen over de uitvoering van het pakket, dat partijen overeengekomen waren. Die verduidelijking kreeg de bond niet, wel kreeg het personeel in een circulaire de verrassende mededeling dat de uitvoering van de cao wordt aangehouden.
Leden van het directieteam die de onderhandelingen omtrent de cao voerden, bleken te zijn vertrokken naar het buitenland, zonder de bond daarover in kennis te stellen. Het personeel is vanaf maandag in beraad. De directie beantwoordde dit met de gang naar de BR. Brug verwijt de directie zich incorrect te hebben opgesteld in deze. De bond heeft het pad van overleg willen volgen, maar de directie weigerde. ‘Het is jammer dat de directie zich niet houdt aan de principes van wederzijds respect en vertrouwen en gelijkwaardigheid.’

error: Kopiëren mag niet!