Personeel SAB pikt stopzetting uitvoering nieuwe cao niet

Een gewraakte circulaire van de directie bij de SAB (Suriname Alcohol and Beverages) heeft kwaad bloed gezet bij het personeel. Tegen alle afspraken in vermeldde de directie in het rondschrijven dat de uitvoering van de cao voorlopig wordt aangehouden. Dat betekent dat de nieuwe lonen nog niet zullen worden uitbetaald. Voorts zal voorlopig ook geen uitkering van de suppletie plaatsvinden. De Bond van Personeel (BPSAB) bereikte onlangs met de directie overeenstemming over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 2013/2014.
Het akkoord houdt in een 8 % looncorrectie en een lumpsum van SRD 750, zegt BPSAB-voorzitter John Nasibdar aan Dagblad Suriname. De directie besloot de uitvoering aan te houden vanwege een gerezen geschil met de bond betreffende de bijdrage van het personeel in de nieuwe ziektekostenregeling. Nasibdar zegt dat met de directie was overeengekomen dat het personeel een extra 1 procent zou bijdragen in de ziektekosten. Dit percentage zou ingaande 1 januari 2014 worden ingehouden. Van het personeel wordt al 1% ingehouden voor de geneeskundige voorziening.
Achteraf is gebleken dat de inhouding van de 2 % niet vanaf volgend jaar zal plaatsvinden, maar deze vanaf 2013 van kracht zou zijn. Het bondsbestuur accepteerde dit niet en vroeg om opheldering. Die verduidelijking kreeg zij niet, daar de directieleden, die deel waren van het onderhandelingsteam, naar het buitenland vertrokken. Kort daarvoor, vrijdag, werd de circulaire uitgebracht. Het personeel kwam afgelopen maandag en dinsdag in een algemene ledenvergadering bijeen om de zaak te bespreken en van de directie uitvoering van het akkoord, zoals afgesproken met de bond, af te dwingen. Het is nog niet duidelijk of er verdere stappen zijdens de bond zullen worden genomen. De directie heeft de bond eergisteren laten weten naar de Bemiddelingsraad (BR) te zullen stappen om een oplossing te bewerkstelligen in deze.

error: Kopiëren mag niet!