Nog voortdurend risico op malaria outbreaks

Hoewel de kustvlakte van Suriname sinds 1968 malariavrij is, blijkt dat deze ziekte in het binnenland tot op heden nooit is uitgeroeid. Er is nog steeds een voortdurend risico van malaria outbreaks in Suriname. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat onze buurlanden nog relatief veel malaria hebben. Deze malaria kan vooral door het reisgedrag van mensen heel gemakkelijk weer over de grenzen in Suriname terechtkomen.
Volgens dr. Helène Hiwat, Entomologist Malaria Program Suriname van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), worden elk jaar mensen in Suriname gediagnosticeerd en behandeld, die malaria in het buitenland hebben opgelopen. Het gaat met name om Frans-Guyana en Guyana. In het afgelopen jaar was dit meer dan 60% van het totaal aantal vastgestelde malariapatiënten. Een andere risicofactor voor outbreaks zijn de malariamuskieten. In bepaalde gebieden komen die in hoge aantallen voor. Als daar iemand met malaria (dat is dus een drager van de malariaparasiet) binnenkomt, kan de verspreiding hiervan ontzettend snel gaan.
Hiwat zegt desgevraagd dat er weliswaar al een hele poos geen malaria outbreak is geweest in Suriname. Het aantal malariapatiënten is in de afgelopen zeven jaar enorm afgenomen en neemt nog steeds af. Nieuwe malariapatiënten zijn relatief verspreid en komen voornamelijk uit de goudmijngebieden. Mocht er toch een outbreak plaatsvinden, dan hangt de aanpak hiervan af van de locatie van de outbreak. Bij een outbreak binnen de dorpsgemeenschappen van het binnenland zal de bestrijding door de Medische Zending worden gedaan. Bij een outbreak in de goudmijngebieden of andere afgelegen locaties zal het Malaria Programma van het ministerie van Volksgezondheid acties ondernemen. De belangrijkste bestrijdingsacties zijn tweeledig: ten eerste bestrijding van de malariaparasiet door snelle diagnose en correcte behandeling van de geïnfecteerde, en ten tweede de lokale bevolking tegen verspreiding van de parasiet door de muskieten beschermen door klamboes beschikbaar te stellen.

error: Kopiëren mag niet!