Suriname heeft terrorismegevaren

Suriname is een land met een zeer gevarieerde bevolkingssamenstelling. Na 9/11 is de hele wereld vooral de landen die bilaterale betrekkingen, diplomatieke banden en strategische (oorlogs)partners zijn van de VS in een zekere mate van ‘high alert’ vanwege de dreiging van aanslagen. Suriname is geen mondiale wereldspeler op het politieke vlak, ook niet op het militaire vlak. Als een target is het land door de burgerij nooit aangemerkt, noch is serieus aandacht besteed aan de vraag of mogelijk slapende terrorismecellen hier aanwezig zijn. De grote religieuze groepen in Suriname houden zich in elk geval in het openbaar en ook in grootschalige min of meer gesloten activiteiten, grotendeels afzijdig van de politieke spanningen die zich op het wereldtoneel afspelen tussen de Westerse wereld onder aanvoering van de militaire macht Amerika en een aantal moslimlanden en militante Islamitische groeperingen. Vrij regelmatig worden aanslagen in de besloten kringen ook afgekeurd en afgewezen. De grote Islamitische organisaties houden de deuren van hun organisatie en hun moskeeën wagenwijd open voor alle burgers, of het nou machthebbers zijn of westerse diplomaten. Maar je weet het maar nooit. Wij hadden onze kanttekeningen gemaakt toen in DNA achter elkaar wetgeving werd gepresenteerd, die verband hield met de financiering van terrorisme. Terroristen kunnen je echter verrassen. Ze zijn recent overigens door een westerse top politicus aangeduid als verraders van het geloof. Recentelijk zijn gelanceerd de landenrapporten die o.a. aangeven de terrorismegevaren in de ca. 184 landen. Deze rapporten zijn heel relevant voor zorgeloze landen, die verrast kunnen worden als Suriname. Het is goed dat wij de risicofactoren goed in de gaten houden via onze inlichtingendiensten en dat de president van het land vrij regelmatig wordt ingelicht over trends, ontwikkelingen en zorgpunten. Het gevaar ten aanzien van terrorisme, dat wereldaandacht trekt met aanslagen, gaat uit van Islamitisch georiënteerde organisaties die doorgaans ook lijnen hebben naar landen als Pakistan, die weer hun lijnen hebben in Europa waarbij voor ons relevant Nederland en Frankrijk. Ons land gaat er terecht prat op om de vrijheid van godsdienst hoog in het vaandel te houden, in theorie en praktijk. Die vrijheid die gegund wordt door de Staat moet in de gegeven omstandigheden van de mondiale ontwikkelingen niet leiden tot verwaarlozing. Onze inlichtingendiensten moeten alert zijn. Er zijn Islamitische organisaties in Suriname die veel beïnvloed worden qua symboliek en ceremonieel door landen als Pakistan en India en de afdelingen in Europa, waarmee dus zeker niet gezegd wordt dat die organisaties dubieuze organisaties zijn. Waakzaamheid is echter geboden. Toen onze voormalige president tijdens zijn tweede presidentschap in alle pracht en praal een bepaalde faciliteit hielp inaugureren samen met zijn minister van Binnenlandse Zaken, heeft dit een aantal aandachtige waarnemers wel gealarmeerd. Er waren al leraren uit risicolanden in het land aanwezig en zeker is enkele keren op privégelegenheden voor het publiek de notie van het kostbaarste wat je bezit geven voor de zaak van de Islam besproken door deze leraren. We haasten ons erbij te zeggen dat we geen enkele organisatie hier vanwege hun leer betichten van terrorisme, maar het open land Suriname met een vrij soepel vreemdelingen- en toelatingsbeleid moet voorzichtig zijn. In de DNA is aangegeven dat in een rapport Suriname inmiddels ook als een risicoland wordt aangemerkt. In de media is ook bericht dat Iran Zuid-Amerika aan het infiltreren is. Het land zou op ons continent inlichtingennetwerken aan het opzetten zijn. De bedoeling van het land zou zijn om terreuraanslagen in de Zuid-Amerikaanse landen te plegen. Dat zou een  Argentijnse aanklager, die van plan is 5 Iraniërs te vervolgen, hebben verklaard in de buitenlandse media. Deze 5 Iraniërs zouden een joods centrum in Buenos Aires in 1994 hebben aangevallen. Opmerkelijk is dat internationaal het bericht is gelanceerd dat het inlichtingennetwerk dat de Iraniër  zou hebben opgezet, betreft Brazilië, Chili, Colombia, Paraguay, Uruguay en ook de Carbische landen met een moslimbevolking: Guyana, Trinidad and Tobago en ook Suriname. Deze mededeling is heel serieus en de Surinaamse inlichtingendiensten moeten heel alert zijn. De Argentijnse vervolgers zeggen dat het potentieel is dat aanslagen in die landen worden gepleegd. Er zouden inlichtingendiensten van de terroristen in deze landen zijn opgezet. De Argentijnse aanklager beweert dat hij de dossiers naar de betreffende landen zal sturen. De Surinaamse autoriteiten worden opgeroepen om deze zaak heel serieus te nemen, omdat de veiligheid van de burgerij daarmee gepaard gaat. Al zou er geen pressie bestaan vanuit de burgerij om waakzaam te zijn, vanuit haar taak is het de inlichtingendiensten hier geboden om deze zaak grondig te onderzoeken. De bevolking in Suriname is klein, de vreemdelingen die zijn toegelaten zijn ook gemakkelijk te traceren. De bedoeling is niet om deze zaak op te blazen, maar de volgende stap zou toch wel moeten zijn dat de president, onder wie inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten vallen, de gemeenschap over de dreiging van terrorisme informeert.

error: Kopiëren mag niet!