3 bruggen Johanna Margareta in deplorabele staat

3 bruggen Johanna Margareta in deplorabele staatDrie bruggen namelijk de Creolenbrug, de Javanenbrug en de brug aan de Sluisweg te plantage Johanna Margareta aan de rechteroever van de Commewijnerivier bevinden zich in deplorabele staat. Dat zegt districtsraadslid Frits Tjokrotaroeno in gesprek met Dagblad Suriname. Hij zegt dat deze drie bruggen al zeven jaren terug zouden moeten zijn vervangen, echter is dit niet gebeurd. ‘Deze bruggen zijn ook nog begroot in het districtsplan van Commewijne en dat ook voor 2005. Maar we moeten telkens horen dat er geen geld is voor de bruggen. De bruggen hebben losse planken en zijn ingezakt op verschillende plaatsen. Er wonen ruim 300 mensen op deze plantage die dagelijks gebruik maken van deze bruggen. De mensen moeten op en neer rijden om te werken. Het zijn allemaal mensen in de landbouw en veeteelt’, zegt het districtsraadslid. Hij vraagt aan de districtscommissaris van Commewijne, Ingrid Karta-Bink, om zo gauw als mogelijk het ministerie van Regionale Ontwikkeling zover te krijgen dat alle drie bruggen snel worden vervangen. Het gaat om houten bruggen die niet veel middelen nodig hebben, meent Tjokrotaroeno.
In een eerder interview zei Bas Ahmadali van het decentralisatieproject dat de middelen voor de verschillende districtsplannen nooit worden opgebracht als een post op de begroting van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Alleen de middelen voor de districtshuishouding worden op de begroting gebracht. Dit is één van de grootste redenen waarom projecten die in districtsplannen worden opgenomen jaar in jaar uit worden overgeheveld naar het daaropvolgend jaar. Het districtsraadlid Marlon Budike van Commewijne heeft ook eerder gezegd dat er een evaluatie moet komen ten aanzien van de middelen voor projecten. Volgens hem is het gedeelte van de middelen een belangrijk discussiepunt en durft men niet openlijk te praten, omdat de middelen op de één of ander  manier schijnen te ‘verdwijnen’. Tjokrotaroeno meent dat het enige wat op dit ogenblik belangrijk is voor de bewoners van de plantage, vervanging is van de bruggen. ‘Als de bruggen instorten, zal de plaatselijke bevolking veel inkomsten derven daar ze dagelijks gebruik maakt van de bruggen om landbouw- en veeteeltproducten te vervoeren en aan de man te brengen.’
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!