Schaarste aan medicamenten in Moengo

Bewoners van Moengo en omliggende dorpen hebben lange tijd te kampen met een tekort aan medicamenten. De polikliniek van de Regionale Gezondheidsdienst te Wonoredjo heeft weinig tot geen voorraad van een bepaald type medicijnen en is afhankelijk van aanzuivering uit Paramaribo. Patiënten waren daarom genoodzaakt uit te wijken naar de hoofdstad voor hun medicatie die zij op recept kregen. Vooral bloeddruk-patiënten hebben steen en been geklaagd. ‘Voor een medicijn moet ik per keer tweemaal SRD 45 voor de bus neertellen’, klaagt Joyce, die bloeddrukpatiënt is. ‘Momenteel doen we er alles aan om de voorraad aan te zuiveren’, zegt RGD-arts Aloysius Koendjbiharie aan Dagblad Suriname. De bevoorrading geschiedt deze dagen via het RGD-hoofdkantoor in Paramaribo.
Koendjbiharie zegt hard aan de bel te hebben getrokken voor de situatie in het oostelijk district. In een presentatie van zijn jaarverslag drie maanden geleden aan de directie van RGD, sleutelfiguren van het districtscommissariaat en lokale volksvertegenwoordigers heeft de arts een duidelijk beeld gegeven van de kinderziekten in de dienstverlening vanuit de poli. Zo werkt er maar één bevoegde apothekersassistent, die voor lange periode wordt bijgestaan door een hulpkracht. ‘Gelukkig is er nog een hulp bijgekomen. Er is een landelijk tekort aan apothekersassistenten’, verklaart de medicus. Het verzorgingsgebied dat afhankelijk is van de apotheek te Wonoredjo beslaat zes ressorten met een inwonerstal van ruim zesduizend mensen. Volgens Koendjbiharie wordt vanuit zijn poli de gemeenschap bewust gemaakt om te helpen de problemen gezamenlijk aan te pakken.

error: Kopiëren mag niet!