Carl Breeveld voorziet voor 2015 verschuiving in politieke arena

Parlementariër en DOE-voorzitter Carl Breeveld verwacht dat politieke leiders richting de verkiezingen van 2015 niet meer in staat zullen zijn om het kiezersvolk knollen voor citroenen te verkopen. De bewustwording onder de samenleving neemt drastisch toe met als gevolg dat loze beloftes moeilijk zullen inslaan. “Leiders die een slecht voorbeeld geven en de natie schande bezorgen, zullen de rekening betaald krijgen. Ik zie mede hierdoor een verschuiving in de politieke arena”, zegt de DOE-voorzitter.
Breeveld zegt terugblikkend op de verkiezingen van 25 mei 2010 dat De Nationale Assemblee onder leiding van Jenny Simons het goed doet als het gaat om de behandeling van naturalisatiewetten en de aanname van essentiële wetten. De wijziging van de Wet Casinobelasting 2002, de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties in verband met strafbaarstelling terroristische misdrijven en de financiering daarvan en regels betreffende het toezicht op het bank- en kredietwezen zouden hoogtepunten van het parlement zijn. Ook de vaststelling van het Huisvestingsplan voor de periode van 2012 tot en met 2017 en de goedkeuring van de tabakswet zijn zeer positief. De regering heeft met de verhoging van de AOV-gelden en kinderbijslag ook goede besluiten genomen.
De DOE-parlementariër stoort zich eraan dat er nog steeds geen degelijk anticorruptiebeleid is geformuleerd, terwijl de corruptie in het land naar zijn zeggen ‘vervelende vormen aanneemt’. “Het is zeker een dieptepunt en vooral uitgaande van de ferme taal die aan het begin van deze regeerperiode tegen corruptie en de bestrijding ervan door de regering is gebruikt. Er is ook dringend behoefte aan een Wet Openbaarheid van Bestuur. Ik mis ook dat met voortvarendheid gewerkt wordt aan het indienen van de milieuwet. Omdat dit soort zaken niet goed geregeld zijn, kunnen vele bedrijven, multinationals en anderen vrij hun gang gaan. We zijn rijk aan natuurlijke hulpbronnen, maar daarom juist hebben we goede milieuwetgeving nodig om met deze rijkdommen op een verstandige wijze om te gaan”, zegt Breeveld die ook niet happy is met de goedkeuring en wijziging van de amnestiewet van 19 augustus 1992, op 04 april 2012.
De DOE- fractie in DNA stoort zich ook mateloos eraan dat president Desi Bouterse in onvoldoende mate aanwezig is in het parlement en dat DNA-vergaderingen laat aanvangen. “De laatste tijd zijn er duidelijke maatregelen om dit euvel te verhelpen. Het is echter de plicht van alle 51 parlementariërs om op tijd aanwezig te zijn en te werken aan een vlotte gang van zaken”, zegt Breeveld.
De politieke partij DOE wordt ‘met de dag versterkt door versterking van burgers op allerlei vlakken, het stimuleren van het eigen initiatief, de liefde voor Suriname primair te stellen in de politiekvoering en een kritische houding naar het regeerbeleid toe’. Breeveld vindt dat DOE goed is voor 10 DNA-zetels in 2015. De partij zal een bijdrage leveren aan de komende kabinetsvorming en verwacht in ieder geval verschuivingen in het politieke veld.

error: Kopiëren mag niet!