Suriname Country Profile

De Centrale Bank van Suriname heeft de Suriname Country Profile ter beschikking gesteld op haar website, zie http://www.cbvs.sr/recent-articles/237-first-edition-of-suriname-country-profile-launched-may-2013. Dit document bevat demografische en macro-economische informatie over Suriname. Met de viering van haar 55 jarig bestaan in 2012, heeft de Bank reeds eerder het Statistical Compendium (http://www.cbvs.sr/statistics/statistical-compendium) uitgegeven die economisch statistische informatie van de periode 1957 – 2011 beslaat. Met de Suriname Country Profile kan verder specifieke economische en financiële informatie van de afgelopen 10 jaren in tabellen en grafieken worden afgelezen. De Bank wil lokale en internationale belanghebbenden van dienst zijn door het verstrekken van tijdige accurate informatie, die onder meer nodig is voor de besluitvorming bij investeringen maar ook voor economisch onderzoek werk.
Het groot potentieel van de Surinaamse economie is gediend met het toegankelijk zijn van deze gegevens en geeft hiermee ook invulling aan het transparant beleid dat de Centrale Bank voorop staat. Bankpresident Gillmore Hoefdraad geeft in zijn voorwoord aan dat de Surinaamse economie in de afgelopen jaren heeft getoond over bijzondere veerkracht te beschikken, met een op groei gericht beleid dat wordt gevoed door een regelmaat in economische activiteiten. Het vooruitzicht op investeringen en groei blijven positief. De bankpresident zegt ervan overtuigd te zijn dat deze publicatie zal getuigen van de kracht van de Surinaamse economie en de lezer goed inzicht zal geven in de materie.

error: Kopiëren mag niet!