Tjin A Tsoi wil resultaat onderzoek houtconcessie Gopie

De NPS-parlementariër Arthur Tjin A Tsoi vraagt in een schrijven aan het staatshoofd om de uitgifte van de houtconcessie van de ex- onderminister van Regionale Ontwikkeling, Mahinder Gopi, op te helderen. Deze brief heeft hij gistermorgen aangeboden aan parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons. Hij wil graag weten wat het resultaat van het diepgaande onderzoek is geweest en wanneer de gemeenschap hierover geïnformeerd wordt. Hij stelt ook de vraag wat de beweegreden van de president is geweest om Gopi, ondanks de kennelijk dubieuze gang van zaken, toch eervol te ontslaan.
Ook wil de parlementariër weten wat er verder is gebeurd met de 94.000 ha afgegeven houtconcessie en/of dit nog steeds in het bezit is van Gopi.  Hij vraagt aan het staatshoofd of de houtconcessie van Gopi ingetrokken wordt en verstrekt zal worden aan de IDCS, omdat zij de concessie eerder had aangevraagd.
Gopi raakte vijf maanden terug in opspraak toen bleek dat hij van de minister van RGB, een houtconcessie van 94.000 ha had gekregen. Er werd een motie ingediend in het parlement en aan Gopi werd gevraagd om zijn portefeuille neer te leggen. Hij werd eervol ontslagen door de president. Hij gaf aan dat er een diepgaand onderzoek ingesteld zou worden. Na het ontslag van Gopi heeft de gemeenschap niets meer vernomen van het onderzoek.

error: Kopiëren mag niet!