‘Verboden te roken’ bij AZP

Verboden te roken‘Wij van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo onderschrijven de noodzaak en het belang van de instelling en de naleving van regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten. We weten allemaal dat roken slecht is voor de gezondheid. Uit verschillende rapporten blijkt dat jaarlijks 6 miljoen mensen wereldwijd sterven als gevolg van het roken. 10% is meeroker.’ Woorden van AZP-directeur Antoine Brahim gistermiddag bij het aanbrengen van ‘Verboden te roken’-borden op de gebouwen van het ziekenhuis. De directeur werd hierbij bijgestaan door Volksgezondheid-minister Michel Blokland. Brahim benadrukte dat het roken ook zorgt voor heel veel ziektes: hart – en vaatziekten, longkanker en longziektes als astma en bronchitis. ‘Wij van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ondersteunen het beleid van Volksgezondheid en we zullen erop toezien dat de Tabakswet wordt nageleefd.’ Brahim bracht in herinnering dat het AZP 5 jaar geleden al een rookverbod had. ‘Het is goed dat wij deze gelegenheid aangrijpen om opnieuw kenbaar te maken aan onze medewerkers, patiënten, begeleiders en bezoekers dat roken slecht is en dat het verboden is om op dit complex te roken.’ Volgens Brahim zal het ziekenhuis de campagne ondersteunen door het plaatsen van meer antirookborden, distribueren van flyers en folders en plaatsen van stickers.
Minister Blokland gaf te kennen dat er al heel lang een verordening is dat het roken op de werkplek van landsdienaren verbiedt. ‘Het is een heel oude regeling die er bestaat.’ Een heleboel instituten, organisaties en ook het bedrijfsleven hebben in de loop der jaren, uit eigen initiatief, deze regeling van rookvrije werkplaatsen ingevoerd, voordat de wet er was. De Tabakswet is vanaf 7 juni 2013 van kracht. Minister Blokland heeft woensdag bij de launch van de ‘Voorlichtingscampagne van de Tabakswet’ aangegeven dat de samenleving het best controle kan uitoefenen op naleving van deze wet.
Dagblad Suriname vroeg gisteren aan de minister hoe het zit als de controle vanuit de gemeenschap wegvalt. Volgens de bewindsman zal men het moeten doen met wat de wet voorschrijft, namelijk dat milieu-inspecteurs en politieambtenaren de zaak moeten monitoren. De minister is zich ervan bewust dat dit niet voor 100% werkt in de praktijk. ‘Ook de politie kan geen goede job doen als zij het alleen moet doen. De politie doet een goede job, omdat er vanuit de gemeenschap aanwijzingen komen.’ Volgens Blokland zijn er wat dwangmiddelen, maar die wil het ministerie zo min mogelijk inzetten. ‘Je wil niet bestraffend bezig zijn. We willen dat men uit zichzelf beseft dat roken niet goed is voor de gezondheid.’ Op de vraag hoe het zit met de training van in het bijzonder de politieambtenaren, zegt de Volksgezondheid-minister dat een technisch team reeds ettelijke sessies heeft gehouden voor het KPS en Justitie omtrent het optreden en hoe zaken te monitoren.
Widjai Ganesh

error: Kopiëren mag niet!