Werelddag Migrerende Vogels herdacht met studenten in Bigi Pan

Elk jaar vanaf 2006 wordt over de hele wereld telkens op 12 mei de World Migratory Bird Day gevierd, vrij vertaald de Werelddag voor Migrerende Vogels. Migratory birds oftewel migrerende vogels zijn trekvogels die in veel gevallen wegtrekken vanwege voedseltekorten in de winter. Langs de kust van Suriname komen er miljoenen trekvogels zoals snipjes, hun voedsel zoeken gedurende de winterperioden in Noord-Amerika. Na een rechtstreekse vlucht van circa 4.000 kilometer vanuit Noord-Amerika (broedgebied van snipjes) vinden deze vogels langs onze kust een welgedekte tafel. Na genoeg brandstof in de vorm van vet opgeslagen te hebben, vliegt een deel van deze steltlopers verder naar het uiterste zuiden van Zuid-Amerika om er te overwinteren. Volgens onderzoekers leggen sommige soorten snipjes gedurende hun levensjaren een afstand af van gemiddeld die tussen de aarde en de maan (ca. 384.000 km). Het thema van World Migratory Bird Day voor dit jaar is: “Networking for Migratory Birds” (Netwerken voor migrerende vogels). Hierbij zal de nadruk gelegd worden op zowel ecologische netwerken (trekroutes en voedselgebieden) als netwerken tussen overheden, beschermingsinstanties en plaatselijke gemeenschappen. De afdeling Natuurbeheer van LBB heeft dit jaar als doelgroep gekozen voor studenten en docenten van het Surinaams Pedagogisch Instituut. In samenspraak met de directeur van dit instituut heeft de Sectie Natuurbeheerseducatie en Voorlichting van de afdeling Natuurbeheer/LBB deze groep in de afgelopen week een geheel verzorgde educatieve veldtrip aangeboden naar het vogelrijke  Bigi Pan-gebied in het district Nickerie.  De bedoeling is dat de studenten een rollenspel zullen uitvoeren met betrekking tot de bescherming, voorlichting, illegale slachting en jachtcontrole van kustvogels. Op beide dagen krijgen de studenten voorlichting over trekvogels en andere kustvogels, terwijl ook vogels gespot kunnen worden. De studenten zullen de beschermingsmaatregelen verder uitdragen. Het doel van de viering van deze speciale dag is, dat een ieder bewust gemaakt wordt van het belang van het behoud van onze biodiversiteit.

error: Kopiëren mag niet!