Ronny Asabina: ‘Waarom geen initiatiefwet voor AZV, anticorruptie en grondenrechten’

De BEP-parlementariër Ronny Asabina vraagt zich af waarom er geen haast wordt gemaakt door de regering om de anticorruptiewet, de algemene ziektekostenverzekering (AZV) en het grondenrechtenvraagstuk of een initiatiefwet van parlementariërs hierover in het parlement te behandelen. ‘Deze zaken komen voor in het regeerakkoord, maar krijgen geen prioriteit van de regering. Wel komen coalitieparlementariërs nu met een initiatiefwet voor Personen van Surinaamse Afkomst (PSA). Is er door de initiatiefnemers rekening gehouden dat dit punt wel voorkomt in het regeerakkoord, dan wel betrekking heeft op of aansluiting vindt hierbij’, zei Asabina gisteren in het parlement.
Asabina vraagt zich ook af of de initiatiefnemers met de PSA-doelgroep (vooral in Nederland) heeft gesproken. Er was tenminste een lid dat fel tegenstander was om met de doelgroep in Nederland te spreken. ‘De initiatiefnemers van de PSA-wet maken dezelfde fout als de initiatiefnemers van de Amnestiewet. Er was toen ook niet gesproken met de slachtoffers’, zegt Asabina. Volgens hem was er bij de Amnestiewet een afspraak dat zeker de ministeries van Biza, Buza en Juspol nota moesten nemen van het wetsontwerp om terug te koppelen met de commissieleden van het parlement. ‘Maar deze afspraak werd niet nagekomen en werd gelijk gestart met de openbare behandeling’, merkt Asabina op.
Aan de initiatiefnemers gaf hij enkele vragen mee. Asabina vraagt aan hen of ze statistieken beschikbaar hebben hoeveel personen van Surinaamse afkomst in Nederland wonen. ‘Hoeveel behoren tot de eerste generatie (geboren in Suriname) en hoeveel tot de tweede (met tenminste een ouder geboren in Suriname). Hoeveel personen hebben de dubbele nationaliteit, welke onze wetgeving niet toelaat?’ Verder vraagt hij zich af wat de voortvarendheid is achter deze wet. ‘Is er aan benchmarking gedaan,  in de keuken gekeken van andere landen die zo’n wet hebben? Maar bovenal is deze PSA-wet gekoppeld aan een beleid voor bevolkingspolitiek. De wetten van Engeland, Marokko en landen van het Caribisch gebied zijn gestoeld op de bevolkingspolitiek’, zei Asabina. Hij zou het goed vinden als de regering de initiatiefwet PSA aan zou houden en prioriteit zou geven aan een themavergadering over bevolkingspolitiek. ‘Als het beleid op dit gebied duidelijk zou zijn, dan konden we overgaan tot de PSA-wet.’

error: Kopiëren mag niet!