Mano Vasilda nieuwe voorzitter Surinaamse Troefcallbond

1 Mano VasildaManolito Vasilda is de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Troefcallbond (STcB). Maandagavond werden bestuursverkiezingen gehouden, daar het zittingstermijn van het bestuur Ravin Changoer eind februari verlopen was. Changoer, die nu voorzitter is van de Surinaamse Worstelfederatie (SWF) stelde zich niet herkiesbaar. Vasilda werd bij acclamatie gekozen. In het nieuw bestuur hebben zitting naast voorzitter Vasilda, Premnath Autar (ondervoorzitter), Jawalapersad Sital (penningmeester), Fernando Partiman (secretaris), Duncan Budel (2de penningmeester), Radjinderkoemar Anroedh Tewarie (2de secretaris), Roel Stanton (competitieleider), Raoel van Dijk (commissaris) en Roberto Anteunis (commissaris). De in- en herinschrijvingen bij de STcB zijn reeds gaande en duren tot 29 mei aanstaande.

error: Kopiëren mag niet!