Maak Moederdag voor altijd tot een gedenkwaardige dag

In verband met Moederdag op 12 mei 2013 heb ik mij voorgenomen om met de volgende koranische verzen te beginnen: “Wie goed doet, hetzij een mannelijk of een vrouwelijk persoon, en een gelovige is, hen zullen Wij zekerlijk een gelukkig leven doen leven, en Wij zullen hun zekerlijk belonen voor het beste van wat zij hebben gedaan (An-Nahl: 97)” , en  “En wie goede werken doet, hetzij een mannelijk of een vrouwelijk persoon, en een gelovige is, deze zullen de tuin binnentreden, en zij zullen geenszins onrechtvaardig worden behandeld (An-Nisa: 124)”.
In bijna alle landen ter wereld worden de moeders op de één of andere manier wel geëerd, al gebeurt dat niet overal op dezelfde manier of op hetzelfde tijdstip. Als we heel ver terug gaan in de geschiedenis, vinden we reeds bij de vroegste uitingen van menselijke kunst,  afbeeldingen van (oer) moeders, die aanbeden werden en van wie verondersteld werd dat zij geheime krachten bezaten.
Bij de oude Grieken vinden we de eerste sporen van een speciale moederdagviering in de lente-riten ter ere van Rhea, de Moeder der Goden. De oorsprong van die traditie kennen we met zekerheid: de ,,Moderne Moederdag” hebben we te danken aan de Amerikaanse Anna M.Jarvis. In 1907 werd in Grafton de eerste Moederdag zoals wij die kennen gevierd. Na een ,,one – woman” campagne van Anna Jarvis vond de gewoonte al snel ingang in de rest van de staat West Virginia en in de rest van de Verenigde Staten. In 1914 riep de toenmalige president, Woodrow Wilson, de tweede zondag van mei uit als officiële feestdag ter ere van alle moeders. Vandaag de dag hebben moeders dankzij de viering van feesten als Moederdag, een dag waarop zij in het middelpunt van de belangstelling staan. Op deze feestdag komen families bij elkaar om hun moeders in het zonnetje te zetten en hun liefde voor haar te uiten door haar een leuk cadeau te geven en samen wat te eten en te drinken. Deze feestdag is een niet weg te denken evenement geworden, die wereldwijd wordt gevierd. Het is niet eerlijk en ook niet logisch om de belangrijke rol die de moeder in het leven van een kind kan spelen en de invloed die zij op de toekomst van het kind kan hebben, te ontkennen. En er zijn beginselen die niemand beter in het hart van een kind kan inprenten dan de moeder.
Moeders zijn het kostbaarste bezit van ons in deze mooie, prachtige en aantrekkelijke wereld met al haar pracht en praal. Ze zijn de opvoedsters van het gezin. De man en de vrouw hebben gelijke rechten, hetgeen betekent dat goed werk hen dezelfde beloning, zoals het paradijs en Allah’s zegeningen geeft. Het verschil zit slechts in hun wezen en rol. In de hadith’s besteedt de heilige profeet Mohamed (S.A.W.) veel aandacht aan meisjes: “De beste van jullie kinderen zijn de meisjes” en aan het respect voor vrouwen. “Respectabele mannen zijn zij die de vrouw respecteren en verachtelijke mannen zijn zij die de vrouw vernederen.”
Na de schepper neemt de vrouw een belangrijke plaats in ons leven in. De Heilige Koran schrijft in meer dan tien hoofdstukken over de vrouw, zoals ,,Al-Baqarah; An-Nisa; Al-Maida; An-Nur; Al-Ahzab; Al-Talaq; Al-Imran; Al-Mujadilah; Al-Mumtehanah; Al-Tahrim; Mariam; Joesoef. Sommige hoofdstukken gaan zelfs specifiek over vrouwen en dragen een vrouwennaam als titel, zoals An-Nisa (de vrouwen); Mariam; Al-Mumtenahah (zij die onderzocht is); en Al-Mujadilah(de pleister). Waarom worden vrouwen ook onrechtvaardig behandeld? Veelal is dit een misinterpretatie van deze nobele religie. Enige rechten van de vrouw volgens de Heilige Koran:

  1. Het recht van de vrouw op het ontvangen van een bruidsschat.
  2. Het recht van de vrouw op scholing.
  3. Het is het recht van de vrouw om vriendelijk te worden behandeld enz. enz.

Ik hoop van ganser harte dat de mannen en de kinderen deze dag positief zullen ervaren. Het moet als een blijvende herinnering bewaard blijven. Elk kind moet het besef bijgebracht worden wat de betekenis, de waardering en de liefde is voor een moeder (vrouw). Het is zeker niet zo dat een moeder het slechts één keer per jaar verdient om verwend en flink in de bloemetjes gezet te worden. In feite moet elke dag voor de moeder een Moederdag zijn.  Gevallen waarbij moeders in het vergeetboek geraken, moeten zo veel als mogelijk voorkomen worden. Het siert geen enkel kind om het zo ver te laten komen in de relatie met hun moeder. Het gaat niet om de rijkdom en de pracht en praal eromheen, het gaat veel meer om de liefde en de waardering die wij aan een moeder kunnen bieden.
Lieve moeders, van harte gefeliciteerd en moge Allah u allen bijstaan zodat deze dag een onvergetelijke en prachtige dag wordt; een dag vol wijsheid, veel geluk en een goede gezondheid. Een dag om nimmer te vergeten.
Dat de Almachtige Allah u en ons allen genadig mag zijn en ons ook rijkelijk mag zegenen, is dan ook onze innige bede.
Wassalaam,        
 Majeedkhan Abdul

error: Kopiëren mag niet!