74 jaar Surinaamse Rode Kruis

rode-kruisOp 8 mei, is het Wereld Rode Kruisdag ook wel de Internationale Dag van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan, genoemd. 8 Mei 1828, de geboortedag van Henry Dunant, de grondlegger van de Rode Kruisbeweging. Deze dag stond dit jaar ook in het teken van 150 jaar Internationale Rode Kruis Comité (ICRC). Deze menslievende organisatie werd opgericht op 17 februari 1863. De organisatie werd anderhalve eeuw geleden opgericht om slachtoffers van gewapende conflicten te helpen. Gedenkwaardig op deze 8 mei-dag is dat het SRK zich 74 jaar lang aktief is met humanitair werk op ons grondgebied.
Het SRK humanitaire werk begon aanvankelijk met steun aan gewonden in oorlogstijd door de oprichting van de Bloed Transfusie Dienst (BTD), die aan eventuele slachtoffers van de oorlog hulp verleende. De eerste bloeddonoren melden zich aan in 1941. Tot de dag van vandaag is het bloedprogramma een belangrijk deel van het werk van het SRK want de Nationale Bloedbank is de enige thans bij wet erkende organisatie die zorg draagt voor voldoende en veilig bloed. Een ander belangrijke humanitaire aktiviteit van het SRK zijn de diverse vormen van EHBO trainingen. In juni 1940 werd een aanvang daartoe gemaakt door EHBO lessen te geven aan leden van de Transportcolonne van het leger en ook aan SRK vrijwilligers.
Vandaag aan de dag worden er over het hele land gemeenschappen voorbereid op rampen, calamiteiten en gezondheidsbedreigende situaties. Het Surinaamse Rode Kruis biedt ook hulp en ondersteuning aan mensen en gemeenschappen in nood, zowel in eigen land alsook in de region.
Bij het Rode Kruis gaat het niet alleen maar om levens te redden en gezondheid te bevorderen maar vele van onze kwetsbaarheden in de samenleving moeten aangepakt worden door verandering in gedrag. Jongeren spelen daarbij een belangrijke rol. Het SRK werkt via haar jongeren aan de beinvloeding van hun leeftijdsgenoten om zich positief in te zetten door verantwoordelijk en gezond te leven.
Het SRK kan haar humanitair werk alleen uitvoeren in samenwerking met de betreffende gemeenschappen en in partnerschap met overheid, andere organisaties, instellingen en het bedrijfsleven. Dankzij deze samenwerking kijkt het SRK positief terug op de afgelopen 74 jaar en zal zij zich in de toekomst blijven inzetten voor de mens in nood.

error: Kopiëren mag niet!