Onbekend motief moord Curaçaose coalitieleider

Bewoners van Curaçao herkennen dezer dagen hun land niet. Moord op een politicus die doorging als uitgesproken en controversieel had men niet verwacht. Helmin Wiels zou een man zijn geweest die scherp van tong was en controverse niet meed. Hij zou een man zijn geweest die pleitte voor complete soevereine onafhankelijkheid. Eerst werd gezegd dat alles wees in de richting van een politieke moord. Later werden de uitspraken genuanceerd en zei men dat het niet per se zou gaan om een politieke afrekening. De autoriteiten op het eiland Curaçao zoeken naar een antwoord en naar schuldigen. Dat leidt naar een nadere beschouwing van de laatste dagen van de bekende politicus, die enigszins het gevoel kan hebben gehad dat er gevaar dreigde. Er zou sprake geweest zijn van dreigtelefoons en Wiels had naar aanleiding daarvan persoonlijke bewaking. Wiels hield zijn exacte woonplaats ook geheim, verklaren de media. De fatale middag wilde de charismatische politicus het even doen zonder guards. Toen sloeg het noodlot toe. Een nadere analyse door de nationale media leert dat de politicus de laatste tijd onverbloemde kritiek had geuit op de illegale verkoop van loten via sms, waar zeer veel geld mee gemoeid zou zijn. De nationale media vermoeden dat de moord op de politicus geen roofmoord was en ook niet een door liefde/jaloezie gedreven criminele daad. Men schrijft dat het eerder erop leek dat het slachtoffer moest verdwijnen. De moord zou volgens de eilanders ook kunnen liggen bij de maffia. Maar men leidt uit de woorden van de autoriteiten ook af dat ook binnen eigen politieke gelederen kan worden gekeken. De politicus zou na de verkiezingen een veel gematigder toon naar Nederland hebben aangeslagen en niet iedereen was in de politieke hoek hiervan gediend. Wiels had al een tijd beveiliging. Hij was gekozen parlementariër en het gezicht van Pueblo Soberano, de grootste regeringspartij die een dikke vinger had in het regeerbeleid op het eiland. De Pueblo Soberano zit al grootste partij samen met de PAIS, PNP en Sulvaran in de regeercoalitie. Wiels was de leider van Pueblo Soberano, die ook aangeduid wordt als een onafhankelijkheidspartij. De naam van de partij duidt overigens ook op de betekenis ‘soeverein volk’.  Opgemerkt wordt dat als politieke leider van de coalitie Wiels probeerde een ander koers met het eiland te varen dan voorheen het geval was met een andere coalitie waarin hij niet zat. De vermoorde Wiels stond bekend als grote voorvechter van onafhankelijkheid. Wiels was geen regeringsexponent, maar een parlementslid na de verkiezingen op het eiland in oktober 2012. De leider van Pueblo Soberano werd voor zijn onverbloemde uitspraken wel eens ‘de Geert Wilders van de Antillen’ genoemd. Zijn onafhankelijkheidsidealen propageerde Wiels door middel van een dagelijks radioprogramma en vele optredens in de media. Voorafgaand aan de parlementsverkiezingen van oktober vorig jaar pleitte hij in felle bewoordingen voor onafhankelijkheid van Nederland. Dat zou een van de redenen zijn waarom hij een groot deel van het electoraat op het eiland achter zich kreeg. Critici zeggen dat hij na de verkiezingen van koers veranderde en tegenover Nederland een veel gematigder toon aansloeg. Die omslag zou hebben plaatsgevonden na een gemoedelijk gesprek die hij met de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, zou hebben gehad. Sinds zijn deelname aan de regering zou het onderwerp van onafhankelijkheid naar de achtergrond zijn geraakt. Wiels stelde na 2010 dat hij de situatie op Curaçao eerst wilde verbeteren, om daarna aan onafhankelijkheid te denken. In regeringskringen had hij ook ministers die overtuigd waren van deze benadering. Onder andere zou het gaan om de sociale zekerheid en uit interactie met functionarissen bleek dat men ook zeker keek naar hoe het Suriname was vergaan na onze onafhankelijkheid in 1975. Daarover werd ook met Surinamers gesproken en werd gevraagd of men als Surinamer begrip kon opbrengen voor het temporiseren van de complete onafhankelijkheid. De koersomslag zou kwaad bloed hebben gezet bij een deel van de achterban, die nu rekende op verder doorstoten naar volledige soevereiniteit. Analytici die het eiland beter kennen, weten dat in de politiek het fanatisme echter niet zover gaat dat men de toevlucht zou nemen tot een moord. Een meer logische en voor de liggende verklaring van de moord op Wiels zoekt men bij de maffia die zich bedient van corruptie. Partijgenoten van de PS-voorman verklaren dat hij de corruptie op het eiland grondig wilde aanpakken. De regering van Wiels voerde ook noodzakelijke financiële bezuinigingen door, waarop maatschappelijke kritiek kwam. Gepensioneerden en vakbonden zouden de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet onrechtvaardig noemen. Wiels is ook jarenlang actief geweest als maatschappelijk werker. Hij was gescheiden en heeft twee kinderen, die in Nederland wonen. Door wie en waarom de Caribische politicus Helmin Wiels is vermoord, weten wij nog niet. Voor ons is belangrijk om te observeren dat een dergelijke actie vreemd is voor de eilandbewoners, zo blijkt uit de reacties. Politiek geweld kennen wij niet in Suriname en dat willen wij ook niet. De democratie en de democratische principes moeten daarom altijd hoog worden gehouden en steeds worden gepropageerd en versterkt. Wanneer het motief van de criminele daad duidelijk wordt, zullen wij meer kunnen leren van dit incident.
 

error: Kopiëren mag niet!