Groei geslaagden binnenland glo-toets zal doorgaan

De resultaten van de glo-eindtoets zullen wat betreft het binnenland ook dit jaar een lichte stijging vertonen, zegt Bert Eersteling, hoofd Onderwijs Binnenland aan Dagblad Suriname. Van 18 tot en met 23 juli zullen ruim 13.000 leerlingen van de basisschool landelijk meedoen aan de eindtoets. Eersteling verwacht een gemiddelde van 45 procent geslaagden voor de glo-scholen van Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini. Het hoofd zegt dat er ook dit jaar behoorlijk geïnvesteerd is in zowel de leerling als de leerkracht om het maximale eruit te halen. Zo zijn de leerkrachten  in de afgelopen paasvakantie getraind in een aantal didactische vaardigheden. Het hoofd Onderwijs Binnenland zegt dat vanaf 2004 een lichte groei in het aantal glo-geslaagden te merken is. Dit heeft te maken met het feit dat vanaf 2003 de meeste kinderen gekleuterd hebben en een ononderbroken didactisch ontwikkelingsproces hebben doorlopen.
Eersteling is het niet eens met de opvatting als zouden leerlingen van het binnenland onderwijs krijgen van minder kwaliteit dan die van de kustvlakte. “Niets is minder waar. Vrijwel 99 procent van de leerkrachten die voor de klas staat in het binnenland, is door de kweekschool opgeleid. Er is dus geen  verschil tussen het niveau van de leerkracht van het binnenland en die van de stad.  Daarnaast leveren de hoofdakte-  en onderwijsakte-opleidingen in Moengo en Brokopondo Centrum al enige jaren een aantal geslaagden op. Dit draagt er zeker toe bij dat het niveau in deze gebieden verder wordt opgetrokken.’
De verschillen worden volgens het hoofd vanuit een verkeerde invalshoek gemeten, waardoor men onterecht de conclusie trekt dat de leerlingen van het binnenland inferieur onderwijs krijgen. Eersteling verwijst naar de duizenden die in de afgelopen decennia met succes de basisschool in het binnenland hebben doorlopen en vervolgens voj,  vos en universitair onderwijs in de stad hebben afgerond. Vorig jaar haalde 70 % van de zesdeklassers landelijk de glo-toets.

error: Kopiëren mag niet!