Oesman Wangsabeasri: ‘Geen alarmerend tekort op begroting’

‘Er is geen alarmerend tekort op de begroting. Er is niets aan de hand financieel monetair’, zegt MC/KTPI -assembleelid Oesman Wangsabesari aan Dagblad Suriname. Wangsabesari maakt deel uit van de vaste commissie van Financiën die afgelopen vrijdag een onderhoud had met de monetaire autoriteiten. Wangsabesari concludeert uit het relaas van de monetaire autoriteiten dat er inderdaad een cashflowprobleem is. Dat heeft te maken met de opgevoerde realisatie eind 2012. Het parlement had vorig jaar aangedrongen op een maximale realisatie, daar er lange tijd sprake was van een onderrealisatie. Dit resulteerde in een overlopende uitgave eind 2012, wat zijn weerslag vond in de beschikbare cash van 2013. De druk op de cashmiddelen werd groter doordat er ook activiteiten van het dienstjaar 2013 uitgevoerd moesten worden. De opgevoerde realisatie was onder andere te merken in het groter aantal contracten dat gesloten werd met leveranciers en aannemers. Doordat niet alle geplande inkomsten in het eerste kwartaal van 2013 vlot binnenstroomden, ontstond een tekort.
Er is geen alarmerend tekort. ‘Als het tekort structureel zou zijn, zouden de monetaire autoriteiten het besluit kunnen nemen om neutraal te financieren, wat betekent dat de overheid gelden zou lenen bij de banken. Zodra de geraamde inkomsten zouden  binnenstromen,  zou er dan afgelost worden. Maar het tekort is dus van tijdelijke aard, waardoor dit niet nodig is.’ Het MC/KTPI-assembleelid  vindt het terecht dat de president en de monetaire autoriteiten opgeroepen hebben tot matiging van uitgaven door ministers en andere overheidsautoriteiten. Zo is onder andere besloten de aanschaf van luxe goederen zoals auto’s voor de dienst  voorlopig aan te houden en de noodzakelijke zaken voorrang te geven zoals de betaling van transport voor scholieren, pensioenen en aov voor senioren burgers en het project Naschoolse Opvang.
 

error: Kopiëren mag niet!