Ingezonden: Besluiteloosheid Commissie Lidbonden

Protesten van verenigingen ingediend wegens het meespelen van ongerechtigde epelers worden niet op tijd behandeld. Een protest ingediend door een vereniging uit regio midden is nog steeds niet behandeld en de wedstrijden gaan door met meespelen door de ongerechtigde speler.Bij nader onderzoek blijkt dat er meer dan zes spelers ongerechtigd zijn en er gefraudeerd is door een voorzitter van een lidbond die nu zitting heeft in de commissie. Het hoofdbestuur van de SVB moet slagvaardiger optreden, daar er ook de ondervoorzitter van de SVB voorzitter is van de commissie. Ook de competitieleider van de SVB moet de protesten volgens de regelementen behandelen. In het competitiereglement spreekt men van gerechtigde spelers en ongerechtigde spelers. Verder staat er dat als er een ongerechtigde speler meegedaan heeft aan een wedstrijd, de wedstrijd ongeldig wordt verklaard en indien nodig wordt de wwedstrijd overgespeeld en krijgt de in overtreding zijnde vereniging punten inmindering. Verder staat er in de reglementen nergens dat als een speler onjuiste informatie verstrekt heeft deze vereniging niet gestaft wordt.
Bij een transfer op uitleenbasis eindigt de transfer automatisch na een jaar. Als een vereniging ophoudt te bestaan dan is er een afschrijving nodig bij de bond waar de vereniging als laatste stond ingeschreven. De SVB moet nu krachtig optreden en alle omstreden figuren uit de voetbalwereld verbannen wil zei het Surinaams voetbal op een hoger niveau brengen zoals door hun beloofd is. Ook moet de lidbondencommissie rekening houden met de spelers en met de programmering van wedstrijden. Het zijn amateurs die ergens moeten werken en op dag- of avondschool zitten. Je kan toch geen 5 wedstrijden binnen elf dagen voetballen, waarmee zijn jullie bezig, zelfs de profs spelen niet zoveel wedstijden in zo een korte tijdsbestek.
H.B.

error: Kopiëren mag niet!