MOB start oudercursus ‘Lobi Mi Pikin’

foto MOB P1020908Het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) start op maandag 6 mei 2013 met de oudercursus ‘Lobi Mi Pikin’. Het doel hiervan is om ouders vertrouwen te geven dat ze goed omgaan met hun kinderen die een moeilijk gedrag hebben, vooral in lastige situaties. De ouders zullen aangeleerd worden om storend en ongehoorzaam gedrag van hun kind te kunnen stoppen door een betere verstandhouding met hun kind aan te kweken. Ook zullen ze meer te weten komen over de mogelijke oorzaken van lastig en moeilijk gedrag bij hun kinderen.
Uit gesprekken met ouders is gebleken dat zij vaak ook moeite hebben om goed om te gaan met gedragsproblemen van hun kinderen”, zegt Elvira Somopawiro-Naipal, één van de cursusleiders van het project. Middels deze cursus wil men specifiek de ouders de nodige vaardigheden aanbieden zodat zij op een positieve en plezierige manier hun kinderen kunnen opvoeden.
Opvoeder zijn een zwaar beroep. Het is ingewikkeld en vermoeiend. Ouders moeten van veel zaken op de hoogte zijn; bijvoorbeeld van school, gezondheid, voeding en ontwikkeling van kinderen. Soms weten ze wel hoe iets moet, maar lukt het niet om het uit te voeren. Soms zitten gevoelens in de weg of weet je gewoon niet hoe je iets moet aanpakken en wie je om raad moet vragen”.
Het MOB wil de ouders hierin ondersteunen en hen de helpende hand bieden. Ouders moeten meer vetrouwen krijgen in zichzelf. Aan deze cursus zullen 14 ouders meedoen gedurende 5 bijeenkomsten van 2 uren. De oudercursus is gericht op ouders met kinderen tussen 3 tot en met 12 jaar. Er is nog een zesde bijeenkomst, namelijk de terugkom dag, om samen met de ouders te evalueren hoe ze thuis zijn omgegaan met wat ze geleerd hebben tijdens de oudercursus.
Na deelname krijgen de ouders die optimaal de bijeenkomsten hebben bijgewoond een certificaat uitgereikt.

error: Kopiëren mag niet!