Christiaankondre wijst nieuwe dorpsassistent aan

Christiaankondre wijst een nieuw dorpsassistent aanAfgelopen zondag vond onder grote publieke belangstelling de aanwijzing plaats van Andres Aloema tot nieuwe dorpsassistent van Christiaankondre. Met een stevige brasa tussen de aftredende en de nieuwe basja heeft de overdracht van gezag formeel plaatsgevonden. Aloema is geen onbekende in de gemeenschap van het dorp. Hij is predikant bij de Rooms Katholieke kerk, sportleider, en een zeer sociaal bewogen persoon. De nieuwbakken dorpsassistent riep de gemeenschap op gehoorzaam te zijn aan het dorpsgezag, een eenheid te vormen en te werken aan de verdere ontwikkeling van het dorp. Andere genodigden, onder wie de voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids), richtten ook een woord tot de aanwezigen. De voorzitter van Vids vond deze dag zeer bijzonder dag voor de Inheemse gemeenschap van Suriname, maar meer in het bijzonder voor Galibi. De aanwijzing van de dorpsassistent is een initiatief van de gemeenschap. Het heeft dus niet via verkiezingen plaatsgevonden.
De aftredende assistent, Anastacia Sjinga-Aloema, heeft het dorp 21 jaren gediend. Zij wenste in haar laatste redevoering de gemeenschap en haar nieuwe basja heel veel succes toe met hun werkzaamheden. De afgetreden assistent zal gecertificeerd worden door de Vids voor haar geleverde bijdrage aan de ontwikkeling van de Inheemse gemeenschap. Om de kracht en wijsheid van de Allerhoogste te vragen, ging broeder Dennis Pane van de evangelie gemeente in gebed. Bij deze traditionele aanwijzing van de dorpsassistent waren verder aanwezig de voorzitter van Klim, de organisatie van de Kalinas en Lokonos in beneden Marowijne, de directeur van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, de nieuwe districtscommissaris van het ressort Kabalebo, een peloton speciale eenheden van het Nationaal Leger en toeristen, die het gebeurde van dichtbij wilden meemaken. Bij deze plechtigheid droeg Aloema de Inheemse klederdracht. Na de felicitaties te hebben ontvangen samen met zijn echtgenote werd hij begeleid door twee andere vrouwen om op de traditionele wijze te dansen op de tonen van de Sambura muziek.

error: Kopiëren mag niet!