Belastingdienst schoont bestand op

In het kader van hervormingen binnen het ministerie van Financiën zijn de Inspectie der Directe Belastingen, de Inspectie Omzetbelasting en het Ontvangkantoor der Directe Belastingen een gezamenlijke actie gestart om tot opschoning van het belastingsysteem te geraken. Belastingplichtigen die om welke reden dan ook slecht of niet aan hun belastingverplichting hebben voldaan, worden opgeroepen om duidelijkheid te verschaffen omtrent hun fiscale positie. Hierbij wordt het voor de belastingplichtige duidelijk wat zijn of haar financiële status bij de fiscus is.
Vanaf mei 2013 zullen belastingplichtigen schriftelijk worden opgeroepen zich te melden bij de Belastingdienst. Tegelijkertijd is het de bedoeling om te geraken tot een nieuw op te zetten automatiseringssysteem met daarin de actuele informatie. Bij de gesprekken tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige zal nagegaan worden wat de eventuele knelpunten zijn. Indien nodig zullen er afspraken worden gemaakt met de belastingplichtige om de betalingschuld in te lopen of tot opschoning van het bestand te komen.
Belastingplichtigen wordt gevraagd gehoor te geven aan de oproep en zich met alle relevante bescheiden aan te melden bij de Belastingdienst. Het gaat bij deze actie om de volgende belastingsoorten: de Inkomstenbelasting, de Loonbelasting en de Omzetbelasting tot en met het jaar 2010.

error: Kopiëren mag niet!