Bespreking parlement en minister Financiën afgelast

De bespreking die vandaag zou worden gehouden tussen de commissies Staatsfinanciën en Staatsuitgaven zijn om onduidelijke redenen afgelast. Dagblad Suriname verneemt dat de bespreking pas komende week vrijdag wordt gehouden. De krant trachtte een reactie los te krijgen van de voorzitter van beide commissies,RabinParmesssar, echter zonder resultaat. Noch Parmessar, noch de minister van Financiën,AdelienWijnerman, was bereikbaar voor commentaar. Vandaag zouden de parlementariërs van de commissies een briefing krijgen over de werkelijke financiële situatie in Suriname en trachten de geruchten dat het monetair beleid aan diggelen is geslagen door de huidige regering, te ontkrachten.
In een eerderinterview merkte Parmessar op dat het gonsde van de geruchten dat het niet goed zou gaan. Hij wilde echter geen conclusies trekken totdat de bijeenkomst achter de rug was. De ontstane situatie was volgens Parmessar dringend genoeg om hieroverde koppen bij elkaar te steken, omdat de geruchten heel veel schade konden berokkenen aan de financiële sector. Nu schijnt er geen haast te zijn met de bespreking.Afgelopen woensdag hebben de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën in een gezamenlijk persbericht de economische stabiliteit van het land gegarandeerd. In het persbericht is gezegd dat in de afgelopen periode een economische druk zich bezig was op te bouwen in Suriname.
‘De voortdurende daling van de internationale goudprijs sinds eind2011 heeft de exportinkomsten verminderd, terwijl een florerende binnenlandse economie en versnelde overheidsuitgaven resulteerden in een verhoogde vraagdruk. Dit heeft niet geleid tot enige stijging van de inflatie. In werkelijkheid is de inflatie in de afgelopen 12 maanden gedaald tot slechts 1,4%, een van de laagste inflatiecijfers in Suriname. In plaats daarvan heeft de economische druk geleid tot een vertraging in de snelle accumulatie van internationale reserves bij de CBvS, die eind 2012 US$1 miljard had overschreden. Met dit recordniveau van reserves kan de druk of speculatieve aanvallen op de koers gemakkelijk worden beheerst en de wisselkoers beschermd. De CBvS beschikt over meer dan voldoende vreemde valuta voor verdediging van de nationale munt. Daarom hoeft er absoluut geen vrees te bestaan over de stabiliteit van de SRD-US$ koers’, aldus het persbericht.
Ondernemers vrezen echter juist het ergste en geloven niet in het persbericht. In de periode 1996-2000 heeft de CBvS ook herhaaldelijk persberichten doen uitgaan waarin de economische stabiliteit werd gegarandeerd, echter ontwaarde de Surinaamse munt met de dag. Ondernemers zeggen dat het moeilijk is te ondernemen, omdat het moeilijk te voorspellen is welke koers de USD op gaat.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!