Belastingdienst schoont bestand op

In het kader van de hervorming binnen het ministerie van Financiën zijn de Inspectie der Directe Belastingen, de Inspectie Omzetbelasting en het Ontvangkantoor der Directe Belastingen een gezamelijke actie gestart om tot opschoning van het belastingssysteem te geraken. Belastingplichtigen die om welke reden dan ook slecht of niet aan hun belastingverplichting hebben voldaan worden opgeroepen om duidelijkheid te verschaffen omtrent hun fiscale positie. Hierbij wordt voor belastingplichtige duidelijk wat zijn of haar financiële status bij de fiscus is.
Vanaf mei 2013 zullen belastingplichtigen schriftelijk worden opgeroepen zich te melden bij de Belastingdienst. Tegelijkertijd is het de bedoeling te geraken tot een nieuw op te zetten automatiseringssysteem met daarin de actuele informatie. Bij de gesprekken tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige zal nagegaan worden wat de eventuele knelpunten zijn. Voor zover het nodig blijkt worden er afspraken gemaakt teneinde de betalingschuld in te lopen of tot opschoning van het bestand te komen.
Belastingplichtigen wordt gevraagd gehoor te geven aan de oproep en zich met alle relevante bescheiden aan te melden bij de Belastingdienst. Het gaat bij deze actie om de belastingmiddelen: de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de omzetbelasting tot en met het jaar 2010.

error: Kopiëren mag niet!