Uurloners Iamgold bezorgd over 5% loonsverhoging maandloners

Freddy Brug, voorzitter van de Rosebell Goldmine Werknemersorganisatie (RGWO), zegt dat er geen reden tot paniek is bij de uurloners van de multinational. Er hoeft geen ongerustheid te heersen onder de uurloners, daar de maandloners al een salarisverhoging van 5% hebben gekregen. Brug weet wat zijn job is en zegt dit naar behoren te zullen volbrengen. De bond is nog steeds in onderhandeling met de directie van de multinational.
Brug was niet op de hoogte gebracht van de loonsverhoging van de maandloners. ‘Het kan zijn dat aan de maandloners alvast een verhoging is toegekend, maar dat is een zaak van het bedrijf’, zegt Brug. Hij geeft aan dat de gesprekken onder toezicht van de Bemiddelingsraad plaatsvinden. De Bemiddelingsraad heeft gevraagd om geen detailinformatie aan derden te verstrekken, waardoor Brug niet kan aangeven voor hoeveel verhoging de bond gaat. Tijdens de onderhandeling gaat het niet alleen om een salarisverhoging, maar om een reeks van zaken. Één hiervan is de 12-urige werkdag.

error: Kopiëren mag niet!