Dambreuk berokkent schade aan boeren te Weg naar Zee

De dambreuk te Weg naar Zee bezorgt de landbouwers van de buurt veel schade. Door de dambreuk lopen de landbouwarealen bij springvloed onder. Dit is ook nu het geval. De boeren geven aan dat door al het water de aanplant verloren is gegaan of nu onder water ligt. Veel hoop dat de gewassen het redden hebben zij niet. Volgens de boeren speelt dit probleem al jaren. Ondanks dat zij vele malen bij de verantwoordelijke instanties hebben aangeklopt, is er geen verbetering in de situatie gekomen. De dambreuk wordt maar niet aangepakt, met als gevolg dat alle investeringen die zijn gepleegd teniet gaan.
Volgens de boeren is de schade opgelopen in duizenden SRD’s. Behalve de landbouwgronden zijn vele erven blank komen te staan. Huizen zijn onder water gelopen. Enkele gezinnen hebben zelfs met emmers het water uit hun huis moeten weghalen. De boeren vrezen dat wanneer er geen actie op kort termijn wordt ondernomen, vele boeren over de kop zullen gaan. De dambreuk moet binnen de kortste keren aangepakt worden. De boeren hopen dat de minister van Openbare Werken er werk van maakt om de dambreuk te verhelpen, zodat de landbouwers bespaard worden van grote schade.

error: Kopiëren mag niet!