DSB Jaarverslag 2012: Resultaat voor aftrek belastingen SRD 61.053.816

uit het DSB jaarverslagDe Surinaamsche Bank N.V. heeft op 23 april 2012 haar aandeelhoudersvergadering gehouden. Daarbij is ook het jaarverslag over het boekjaar 2012 gepresenteerd. De DSB gaat door als te zijn een bank met een visie, een missie. Het is een bank die zich betrokken voelt bij het Surinaamse gebeuren, die ambitieus, rechtvaardig, professioneel en kwaliteitsbewust haar diensten aan elke klant biedt. De resultaten zijn daarom niet uitgebleven.
In de jaarrekening is aangegeven dat het geconsolideerde resultaat voor belastingen SRD 61.053.816 bedroeg. Na aftrek van de belastingen ad SRD 22.150.884 rest er ter verdeling een bedrag van SRD 38.902.932. Er zal contant aan dividend worden uitgekeerd SRD 13.923.359; dat houdt in SRD 1,60 per aandeel van SRD 0,10. Een deel van het contante dividend, namelijk SRD 0,68 per aandeel is per 28 augustus reeds betaalbaar gesteld als interim-dividend. Als slotdividend zal derhalve SRD 0,92 per aandeel in contanten worden uitgekeerd. De resterende nettowinst ad SRD 24.979.573 zal aan de reserve worden toegevoegd.
In het jaarverslag wordt melding gemaakt dat de opwaartse trend van de Surinaamse economie zich in 2012 heeft voortgezet. Mede vanwege de prijsontwikkeling van de belangrijkste exportproducten van ons land, is het aandeel van met name goud en aardolie in ons bruto binnenlands product toegenomen.
De door de international ratingbureaus en het IMF uitgebrachte ratings van de Surinaamse economie stellen een verbetering van de situatie op monetair gebied en van onze staatsfinanciën vast. De aardoliesector en de goudsector hebben een groei doorgemaakt en deze groei zet zich voort. De bauxietsector , daarentegen vertoont een verdergaande daling van de exportwaarde van aluinaarde. Deze ontwikkeling is wel zorgwekkend. DSB doet ook mee aan het woningbouwprogramma met een rente van 7 %. Ultimo 2012 waren 1678 gezinnen via dit programma geaccommodeerd. In vergelijking met het jaar daarvoor is dit een stijging van 6 %.

error: Kopiëren mag niet!