VS bekritiseert politieoptreden in Suriname Slechte training, lage salarissen

De Amerikaanse regering heeft in haar rapport over mensenrechten, dat op 19 april 2013 werd vrijgegeven, scherpe kritiek geuit op het bruut politieoptreden tegenover onder andere personen die gevangen zitten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS merkt op dat het slecht gesteld is met het hoger beroep in strafzaken. De Amerikanen constateren dat in 2012 het nog voorkwam dat veroordeelden hun straf al hadden uitgezeten voordat het lange hoger beroepsproces kon starten. Dit zou komen door een tekort aan rechters. Het rapport vermeldt dat de wet over het algemeen wel willekeurige aanhoudingen en inverzekeringstellingen verbiedt.
Rol van de politie en veiligheidsdiensten
Het rapport constateert dat alhoewel de wet zulke praktijken verbiedt, mensenrechtenorganisaties, strafpleiters en de media vaker melding hebben gemaakt van verschillende gevallen van mishandeling door de politie. Hier gaat het onder meer om onnodig gebruik van wapengeweld bij aanhoudingen, fysiek geweld op inverzekeringgestelde personen en zelfs geïsoleerde gevallen van misbruik van gevangenen door gevangenisfunctionarissen. De effectiviteit van de politie werd in 2012 gestagneerd door gebrekkig materieel, slechte training en lage salarissen, concludeert het rapport.
 
Veel zaken OPZ
Het meldpunt Onderzoek Personeelszaken (OPZ), die klachten onderzoekt tegen leden van het Korps Politie Suriname (KPS), registreerde in 2012 formeel 213 klachten tegen leden van het KPS. Volgens de begroting van 2013 is de sterkte van het KPS iets minder dan 2.000. Als we ervan uitgaan dat elke klacht betrekking had op 1 politieambtenaar en dat over 1 ambtenaar slechts 1 keer is geklaagd, dan is over 10% van het korps een klacht ingediend. Intern werden 413 onderzoeken gepleegd ter zake mishandeling van inverzekeringgestelden en ‘vrije’ burgers. Als bij elk intern onderzoek steeds 1 ambtenaar betrokken was, dan zitten we op ca. 20% van het korps. Er werden in 290 gevallen disciplinaire maatregelen getroffen – onder hetzelfde uitgangspunt als hiervoor dus 14.5% – waaronder 15 ontslagen. De burgerij klaagde in 2011, 18 keren minder en intern 118 keren minder. In 2011 waren de disciplinaire maatregelen 152 minder en bij de ontslagen was dat ook 7 minder.
 
Arrestatieprocedures en detentiesituatie  
Het rapport geeft aan dat volgens instituten die de mensenrechtensituatie bestuderen er vaker achterstanden zijn opgetreden in behandeling van strafzaken. Als oorzaken worden genoemd tekort aan rechters, een zware werklast en veel inverzekeringgestelden. Volgens het rapport is de gemiddelde duur van voorarrest 30-45 dagen voor lichtere misdrijven. Op 25 politiestations worden verdachten in verzekering gesteld in huizen van bewaring. De meeste inverzekeringgestelden werden door de rechter vrijgesteld als ze binnen 164 dagen nog niet konden verschijnen bij de rechter. Huizen van bewaring zouden volgens het rapport in een verschrikkelijke staat verkeren.
 
Huizen van bewaring
Het rapport geeft aan dat de Inter-Amerikaanse Commissie Mensenrechten (IACHR) uit twee oriëntatiebezoeken aan het Huis van Bewaring en te Geyersvlijt het volgende heeft geconstateerd. Deze posten zijn inadequaat bemand, zijn overvol met gevangenen en de hygiëne laat nog steeds te wensen over met luizen en ratten. Vanwege het luizenrisico zijn er geen matrassen aanwezig. Het viel de rapporteurs op dat er geen speciaal personeel aanwezig was, net als in gevangenissen, belast met penitentiaire zaken. Het was de politie die deze taak vervulde naast de politionele taken. Deze politieagenten hebben geen penitentiaire training gehad en sloegen daarom geen acht op wat er gaande was in de cellen. Ook concludeert het rapport dat voor deze bewaarhuizen er geen standaardregels gelden die overal worden toegepast; elke post zou haar eigen regels hebben. Het rapport haalt ook aan dat in 2012 klachten zijn ingediend door gevangenen en door mensenrechtengroepen dat het voedsel niet voldoet.
 

error: Kopiëren mag niet!