Directeur SMMBO springt in de bres voor studenten en afgestudeerden

Vivian Sedney, directeur van de SMMBO, een erkende middelbare beroepsopleiding in het mediatheekwezen, komt persoonlijk op voor zijn studenten en afgestudeerden. Tijdens het bewind op het Minov van ex-minister Wolf, heeft betrokkene het nut erkend van goed opgeleide mediatheekmedewerkers voor de scholen. Hierdoor kan ook het onderwijsniveau verhoogd worden. Zo is er na brainstorming met stakeholders op bibliotheekgebied, een driejarige opleiding van start gegaan om goed uitgeruste personen te werk te stellen in de mediatheken. Deze opleiding duurt 3 a 4 jaar en is een zeer pittige opleiding, waarbij de studenten elke dag moeten offeren, zweten van twee uur uur tot kwart voor acht, waarvan een dag uitgetrokken is waarop de studenten vanaf het eerste leerjaar een dag stage moeten lopen in een der bestaande mediatheken.
Wie schetst mij verbazing dat er nog een tweemaandelijkse cursus bestaat, voor meestal Kleuter-A-leerkrachten, die deze cursus gebruiken als springplank om te werk gesteld te worden. Het is mij ter ore gekomen dat deze manier van rekrutering geschiedt door het Bureau Lager Onderwijs (BLO), hetgeen mijn inziens neigt naar nepotisme. Er bestaat een lange rij wachtenden om in het regulier onderwijs geplaatst te worden. In dit kader vraag ik mij in gemoede af wat de selectiecriteria zijn om toegelaten te worden tot deze tweemaandelijkse cursus. Als betrokkenen daadwerkelijk in een mediatheek willen werken, dan moeten ze ook de opleiding van SMMBO volgen, ter voorkoming van het plaatsen van halfwas mediatheekmedewerkers in de mediatheken.
De eerste groep geslaagden heeft strijd moeten leveren om in dienst te kunnen treden bij de toenmalige vicepresident R. Sardjoe. Het bovenstaande heb ik reeds besproken met de huidige minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, drs. Sh. Sitaldin, om de huidige tweemaandelijkse cursus on hold te zetten en de geslaagden van de driejarige opleiding de prioriteit te verlenen. Sinds 20 juli 202 wachten de geslaagden van dat jaar nog steeds om te werk gesteld te worden. Tot nu toe zonder resultaat. Daarentegen worden afgestudeerden van de Kleuter-A afdeling wel te werk gesteld. Het mooie van deze zaak is dat deze personen als leerkrachten in dienst worden genomen, hetgeen inhoudt dat zij gebruik mogen maken van alle vakanties, terwijl afgestudeerden van de SMMBO als ambtenaren in dienst treden. Wat mij frappeert is dat docenten van de SMMBO lessen verzorgen op deze tweemaandelijkse cursus. Hierdoor zijn zij ook bezig deze erkende driejarige opleiding te ondergraven. Bij deze wil ik de vicepresident vragen zijn licht te laten schijnen op het onderhavige. Dit jaar komen er nog meer afgestudeerden bij en elk jaar wordt het steeds meer. De SMMBO werkt landelijk. Als u in de mediatheek wilt werken, volg dan de driejaarlijkse opleiding, dan wordt je niet gekarakteriseerd als een halfwas mediatheekmedewerker. Mediatheken zijn momenteel erg belangrijk voor het onderwijs.
Vivian Sedney

error: Kopiëren mag niet!