Hugo Jabini: ‘Gouddeal verbeterde versie van Iamgold’

Stuart Jabini‘De gouddeal is een verbeterde versie van Iamgold’, zegt de NDP-parlementariër Hugo Jabini aan Dagblad Suriname. Hij is er stellig van overtuigd dat Suriname hier de vruchten van zal plukken. ‘Wij krijgen hier een derde deel van de productie. Een derde deel van het harde goud dat uit de grond wordt gehaald.’ De volksvertegenwoordiger legt er de nadruk op dat zeer zeker niet uit het oog moet worden verloren dat de gouddeal een kwestie is van de voorgaande regering. ‘De deal bestond er al. De huidige regering heeft deze slechts in een verbeterde versie ten uitvoer gebracht. We moeten niet vergeten dat de vorige regering de deal al had gesloten. Het had ook de hamer van de raad van ministers gepasseerd, maar het is nooit naar De Nationale Assemblee gestuurd om behandeld te worden.’ Tegen deze achtergrond moet volgens Jabini de oppositie niet gaan doen alsof haar neus bloedt en zaken aandragen om deze deal tegen te werken. Want ze willen niet dat deze regering moet scoren met deze deal.’
Jabini voegt er aan toe dat volgens het concept van de voorgaande regering de deal gebaseerd zou zijn op geld. Echter is deze gecorrigeerd naar hard goud. ‘Want wanneer de goudprijs op de wereldmarkt zal gaan stijgen, kunnen wij er ook meteen voordeel uit halen.’ Behalve dat de Staat voor 30% aandeelhouder is, maakt zij ook aanspraak op de directe winsten die zullen voortvloeien uit de diverse royalty’s. De Staat heeft medezeggenschap, benadrukt Jabini. Als voorbeeld somt hij op de gouddeal die de voorgaande regering heeft gesloten met Iamgold. De Staat plukt al jaren de vruchten hiervan. ‘Gelukkig dat de huidige gouddeal een verbeterde versie van deze deal betreft, met nadruk op het aspect van mede-eigenaar en bovendien het verkrijgen van 30 % van het ontgonnen goud uit de grond.’
Het assembleelid is er zich wel van bewust dat tal van aspecten nog nader bekeken moeten worden. Zo bijvoorbeeld de kwestie rond het milieu, het uitoefenen van controles en de positie en sociaal-maatschappelijke voorzieningen voor de arbeiders.
Asha Gajadien-Bhagwat
 

error: Kopiëren mag niet!