Digitale achterstand Suriname blijft bestaan

Suriname blijft in het wereldrapport dat gaat over de ICT-toestand van de verschillende landen voortsukkelen in de laagste regionen. Suriname zit zelfs op een aantal gebieden in de laagste 10 landen. Als het gaat om het aantal dagen om een business te starten, staan we op een 1 voor de laatste plaats. ICT is internationaal voor ontwikkelingslanden erkend als een middel om het welzijn te verhogen en de productiviteit van economieën te upgraden. Ook de Surinaamse regering wil o.a. via e-government en e-business de digitale achterstand die wij hebben op vele ontwikkelings- en ontwikkelde landen wegwerken. Desalniettemin zien wij in de ‘networked readiness index 2013’ dat Suriname tussen de 144 landen op de 117de plaats staat. Dat staat in het Global Information Technology Report 2013. Helemaal hopeloos is het Surinaamse geval niet, omdat ten opzichte van 2012 wij 4 plaatsen zijn opgeklommen vanuit de 121ste plaats. Tussen de aanwezige Caribische broeders scoren wij alleen beter dan Haïti, die op de 141ste plaats staat. Het best scorende Caribische eiland is Barbados die van de 35ste plaats tuimelde naar de 39ste. Daarna volgen Trinidad – die ook daalde van 60 naar 73 -, Jamaica die daalde van 74 naar 85 en Guyana op 100 weliswaar ook met een relatieve verslechtering vanuit 90 vorig jaar. De enige 2 landen in het Caribisch gebied die vooruitgingen, zijn Haïti met 1 plaats en Suriname met 4 plaatsen. De networked readines index geeft aan in welke staat de digitale infrastructuur zich bevindt teneinde ingezet te worden door de regering, het bedrijfsleven en organisaties en burgers. Alhoewel deze regering formeel een uitspraak heeft gedaan met betrekking tot de rol van ICT in het overheidsbestuur en in het maatschappelijk verkeer – o.a. middels het opzetten van een ICT Unit onder de vp en het doen van een wetsvoorstel – zien wij dat de omgeving en het milieu in Suriname om ICT te bevorderen relatief niet als bevorderend wordt gekwalificeerd. We zitten namelijk in de laagste 10 landen waar het milieu niet bevorderlijk is, samen met Venezuela en Haïti. Bij het milieu kijkt men naar de houding van de regering en de politiek en wetgeving. Men kijkt ook naar de agressiviteit van de business en de innovaties die plaatsvinden in de ICT-branche en het belang van innovatie.  Suriname zit in de laagste 10 landen als het gaat om de houding van de politiek en de regelgeving. De index besteedt ook aandacht aan de infrastructuur. Over die in Suriname wordt over het algemeen gesteld dat die bar slecht is en veel abonnees zijn noodgedwongen een klant maar veelal ontevreden. Wat de digitale infrastructuur betreft, staat Suriname op plaats nummer 118, dus iets slechter dan het overall gemiddelde voor Suriname. De bereikbaarheid van ICT en aanwezigheid van ICT-skills zijn aanmerkelijk beter en wel goed voor een plaats nummer 90 respectievelijk 89. De lage plaats is te wijten aan het feit wellicht dat internetaansluiting en abonnementen en computers nog als duur worden aangemerkt. In Guyana is de infrastructuur beter gerangschikt maar is de ICT-bereikbaarheid een groter probleem dan in Suriname en zijn de skills beter.
In de recente index is ook gekeken naar de relatieve mate van ICT-gebruik in de 144 landen. Suriname staat overall op 112. Dat komt omdat wij qua individueel gebruik op nummer 79 staan, maar lager wat betreft het gebruik van ICT door het bedrijfsleven en nog lager als het gaat om het gebruik door de overheid (138). Wat dat laatste betreft staat de Surinaamse overheid dus weer in de laagste 10. Al een hele tijd wordt door de samenleving gevraagd naar meer transparantie vooral wat betreft grondaanvragen, aanbestedingen en gunningen en de verschillende vergunningsaanvragen. Deze zaken zijn niet van de grond gekomen en met de ingezette trend lijkt een ommekeer moeilijk. In welke mate maakt ICT een impact op het leven van de burger en zijn leven van alledag en op de economie in Suriname? Volgens de index is dat vergeleken met andere landen niet geweldig. De ICT beïnvloedt de Surinaamse economie nauwelijks en daarin behoren wij weer tot de 10 slechtste landen op de index. Iets beter maar over het algemeen slecht is het ook gesteld met de impact van ICT op het leven van de burger (113). ICT draagt nog niet bij aan het welzijn van de burgerij, omdat het kennelijk in de toepassing nog steeds in een pril begin verkeert.  In dat opzicht is Guyana een ander land met een overall score van 103. In het bovenstaande is geen prettig beeld geschetst wat de ICT-situatie van Suriname betreft in relatie tot de andere landen op de index. Toch zijn er gebieden waar we relatief beter scoren zoals de belasting in relatie tot ICT (29), intensiteit van de concurrentie (76), de veiligheid van internet servers (63),  prijzen van mobiele tostellen (44), training van bedrijfsmedewerkers (47). Het best scoren we in het aantal telefoonstellen per hoofd van de bevolking: daar staan we in de top 10 op nummer 6. De regering van Suriname heeft geen andere keus dan ICT-aspiraties te hebben. Er zijn recentelijk stappen gezet om het bedrijfsleven en de overheid gevoeliger te maken voor ICT middels een geplande introductie van e-government en e-business. De NRI-index houdt de Surinaamse regering en het bedrijfsleven een spiegel voor. Vooral de aspecten waar Suriname in de laagste 10 zit, zijn punten van zorg. De ICT Unit van de vp zou heel dankbaar gebruik moeten maken van het recente rapport om haar korte termijn en lange termijn strategie uit te stippelen.
 

error: Kopiëren mag niet!